Laddar Evenemang

Seminarium: ELLA – Early Literacy Learning and Awareness

När: 2019-11-18 kl. 15:00 - 17:00
Hitta hit

Nordiska perspektiv på skriftspråk - skriva och läsa i förskolan.

Under seminariet hålls fem korta presentationer och sammanfattande diskussion:

  • Tidig skriftspråksutforskning i lek och samarbete med jämnåriga i förskolan, Hilde Hofslundsengen, filosofie doktor och universitetslektor vid Högskolen på Vestlandet & professor Bente E. Hagtvet, Universitet i Oslo
  • Högläsning i förskolan, Tarja Alatalo Docent, lektor i pedagogiskt arbete Högskolan Dalarna
  • Språklige ferdigheter i barnehagen og senere leseferdighete, Hanne Næss Hjetland, filosofie doktor, forskare vid Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Från gester till texter – om barns förutsättningar för språk-, läs och skrivlärande i förskolan, Martina Norling filosofie doktor och universitetslektor i didaktik vid Mälardalens högskola
  • Litteraturdidaktik i språkbad – om bokstunder på svenska med finskspråkiga barn. Sofie Tjerru, doktorand vid Åbo Akademi och Ria Heilä Ylikllio professor i svenska och litteraturar med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi

Seminariet har organiserats i samband med ett nätverksmöte på IPKL för forskargruppen Nordic Early Literacy Education (NEL) https://lnu.se/forskning/sok-forskning/nordic-early-literacy/

Presentationen är på både svenska och norska.

 

Seminarium: ELLA – Early Literacy Learning and Awareness

När: 2019-11-18 kl. 15:00 - 17:00

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.