Laddar Evenemang

Reflekterande läsning i förskoleklass

När: 2018-01-24 kl. 08:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Hitta hit

Läsning tillsammans med barn är utvecklande för deras språk, det är en självklarhet för de flesta. Men forskning visar att det gör stor skillnad för den språkliga utvecklingen hur man samtalar kring det man läser. Center för skolutveckling erbjuder en fortbildning som fokuserar på högläsning med inspiration från det förhållningssätt som ligger till grund för Teachers College Reading and Writing Project.

Fortbildningen riktar sig till lärare i förskoleklass och sträcker sig över tre heldagar, klockan 8:30 -16:00. Under förmiddagarna erbjuds föreläsningar och workshops. Arbetet fortsätter därefter tillsammans med kollegor under eftermiddagarna, med möjlighet till fördjupande kollegiala samtal, reflektion och planering.

Det är en fördel om alla i arbetslaget tillsammans kan delta i fortbildningen. Det ökar möjligheten till kollegialt lärande vid den enskilda skolan.

Fortbildningen omfattar: onsdag 24 januari, onsdag 7 februari och torsdag 1 mars och leds av utvecklingsledarna Annika Andréasson och Karin Olsson.
Obs! anmälan gäller för alla tre dagarna.

Reflekterande läsning i förskoleklass

När: 2018-01-24 kl. 08:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Annika Andreasson

Arrangör:

Karin Olsson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.