Laddar Evenemang

Reflekterande högläsning i förskolan

När: 2020-02-25 kl. 08:30 - 16:30
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 10 januari
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

2200kr

Hitta hit
Barnböcker i ett bokställ

Den här fortbildningen är för förskollärare och hela arbetslag i förskolan, som vill fördjupa sina kunskaper i att planera och analysera högläsningsuppgifter.

I den reviderade läroplanen för förskolan finns en ny skrivning om att barnen ska “få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

Under tre heldagar (25 februari, 31 mars och 30 april) med föreläsningar, workshoppar och kollegiala samtal, får deltagarna fördjupa och utmana sitt eget lärande. De får fler verktyg till sin undervisning för att kunna stötta barnen i att samtala, lyssna på andra och ge uttryck för sina tankar och åsikter utifrån skönlitterära bilderböcker.

Fortbildningen grundar sig i ett kollegialt lärande där deltagare från hela staden tar del av varandras erfarenheter och kunskaper för att fördjupa och utmana sitt eget lärande i arbetet med att planera och analysera högläsningsaktiviteter.

Anmälan gäller för alla tre dagarna.

Reflekterande högläsning i förskolan

När: 2020-02-25 kl. 08:30 - 16:30
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 10 januari

Arrangör:

Annika Hellberg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.