Laddar Evenemang

Reading to learn, R2L

När: 2019-08-29
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Hitta hit

Under läsåret 2018/2019 erbjuder Center för skolutveckling fortbildningen Reading to Learn (R2L), där lärare i alla ämnen på grund- och gymnasieskolan lär sig att utveckla sin undervisning så att alla elever – oberoende av språklig eller social bakgrund – lär sig att läsa, förstå och skriva olika typer av texter.

CFS har arrangerat R2L sedan 2013. Vi ser att elever som regelbundet möter denna pedagogik blir mer engagerade i skolarbetet och att deras måluppfyllelse ökar. Det visar fortbildningens egna för- och eftertester, elevernas prestationer på Skolverkets bedömningsunderlag och nationella prov samt deras övergripande betygsresultat. Sidoeffekter vi ser är att närvaron ökar och att elever utvecklar sin förmåga att lära tillsammans med sin lärare och sina klasskamrater.

Fortbildningen 2018/2019 ges under åtta heldagars workshoppar i våra egna lokaler på Bohusgatan: 29-30 augusti, 29-30 oktober, 15-16 januari och 21-22 april. Vi har 60 platser. Eftersom lärares samverkan kring undervisning är av stor betydelse behöver varje skola anmäla minst två lärare, och gärna ett helt lärarlag. Uppge lärares namn, undervisningsämne och skolår.

Reading to learn, R2L

När: 2019-08-29
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Jaana Sandberg

Arrangör:

Annette Mitiche

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.