Laddar Evenemang

Omsorgsfull och lekfull undervisning i förskolan

När: 2019-04-17 kl. 15:00 - 17:00
Var: Kjell Härnqvistsalen Göteborgs universitet Pedagogen, Västra Hamngatan 25
Hitta hit

Varmt välkommen till en föreläsning med Mie Josefson om omsorg i förskolan.

Begreppet omsorg och dess etiska aspekter synliggörs och omsorgens betydelse för förskolan problematiseras. Hur kan man förstå omsorgens innebörd i förskolan? Hur kan ett synliggörande av omsorgens innebörder i sin tur skapa vidare förståelse för vad det innebär för förskollärare att se och ta ansvar för barnen och barnens liv tiden de vistas i förskolan? Och omvänt: hur kan man förstå aspekter av ansvar i relation till förskolans och förskollärares uppdrag i allmänhet och som ett uttryck för omsorgens innebörder i synnerhet? Det är frågor som på olika sätt belyser förskolan som en mellanmänsklig och empatisk praktik och kretsar kring förskolläraryrkets etiska förutsättningar.

Föreläsare: Mie Josefsson, fil dr, Stockholms universitet

Omsorgsfull och lekfull undervisning i förskolan

När: 2019-04-17 kl. 15:00 - 17:00
Var: Kjell Härnqvistsalen Göteborgs universitet Pedagogen, Västra Hamngatan 25

Arrangör:

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.