Laddar Evenemang

Lekresponsiv undervisning

När: 2019-10-24 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen Ahuset AK2155 Kjell Härnkvistsalen källarplanet,
Hitta hit

En av utmaningarna för samtidens förskola är hur man kan organisera för barns lärande i en verksamhet där lek är central, utan att omvandla lek till icke-lek. Presentationen bygger på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet (Skolfi, 2016/112) med syfte att i samverkan mellan universitet/högskola och förskola vidareutveckla en undervisningsteori för förskolan.  Den teoretisering som projektet mynnat ut i ger en förståelse för hur man kan utforma undervisning i förskolan på ett sätt som responsivt svarar an på lek. Vi introducerar vad som utmärker detta perspektiv och vad det innebär för förskolans verksamhet.

Pernilla Lagerlöf, universitetslektor, Niklas Pramling, professor samt Ingrid Pramling Samuelsson, seniorforskare är samtliga verksamma vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Föreläsningen arrangeras av svenska OMEP:s göteborgskrets.

Anmälan

Anmäl via mail till Göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Kostnaden är 75 kronor för medlemmar, 150 kr för övriga.

Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen.  Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Lekresponsiv undervisning

När: 2019-10-24 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen Ahuset AK2155 Kjell Härnkvistsalen källarplanet,

Arrangör:

OMEP

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.