Laddar Evenemang

Kommunikation i förskolan: Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

När: 2020-02-25 kl. 15:00 - 16:30
Var: Sal BE 014 Pedagogen Bhuset, Läroverksgatan 15
Hitta hit

LINN ECKESKOG, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Varför vill inte förskolechefen att personalen använder ordet kram i veckobreven? Varför duckar föräldrarna under en tvättlina som löper genom förskolans hall? Och varför befarar personalen att kommunens nya, obligatoriska lärplattform ska försvåra, snarare än underlätta, kommunikationsarbetet? I min doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap har jag studerat förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett medielandskap under förändring. Jag talar om ett kommunikationsarbete som ingår i arbetet i förskolor, men som sällan uppmärksammas eller ges tid och resurser. Under min presentation kommer jag att beskriva och diskutera den medierade kommunikationens betydelse för förskolans identitet och legitimitet, liksom för personalens vilja att uppfattas som professionella. Förskolornas kommunikation, menar jag, fungerar som utrymmen för förhandlingar och gränsdragningar, där ansvar förmedlas och normer upprättas. Kommunikationen med vårdnadshavare är därför en fråga om såväl professionalisering som arbetsmiljö och likvärdighet.

Öppet och gratis evenemang, alla är välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Kommunikation i förskolan: Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

När: 2020-02-25 kl. 15:00 - 16:30
Var: Sal BE 014 Pedagogen Bhuset, Läroverksgatan 15

Arrangör:

Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.