Laddar Evenemang

Heliga rum: Göteborg – en stad med många religioner

När: 2022-01-11 - 2022-03-23
Hitta hit

Inbjudan till grundskole- och gymnasieskolor i Göteborg.

Invigning av utställningen i Trappan på Stadsbiblioteket den 11 januari kl. 18.00.

Seminarieprogram planeras under utställningstiden. Seminarieprogram finner du på: https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/kultursamverkan/heliga-rum

Boken Heliga rum kan användas som lärarhandledning och kan rekvireras genom att du skickar ett mejl med din postadress till ann.hanbert@stadshuset.goteborg.se.

Vad är Heliga rum?

Runt om i Göteborg finns över hundra olika trossamfundsrum.

Boken och utställningen Heliga rum ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle, där bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet. Bilderna inbjuder till ett samtal kring hur religionernas närvaro i Göteborg har präglat staden, och dess invånare. Många av gudstjänstlokalerna är välkända, andra mer okända. En del lokaler är asketiska, andra är rikt utsmyckade. Vissa rum är mycket synliga, andra är mer dolda. Genom kunskap kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas. Heliga rum blir ett led i en ökad dialog och samverkan.

Lärarhandledning

Samtal fortsätter för utställningen Heliga rum

Bokning

  • Bokar man in sig som en grupp finns möjligheten att få en bok.
  • Boka en guide kostnadsfritt
  • Boka en guide som tar emot din klass för en introduktion kring utställningen. Guiden finns också tillhands för frågor. Guiden bokas via Jakob Lindkvist, Sensus studieförbund: jakob.lindkvist@sensus.se.

Utställningen eller delar av utställningen finns till utlåning.

Hur kan bilderna användas?

  •  Vilka är mina heliga rum?
  •  Vilka likheter och skillnader finns i rummen?
  •  Var hittar jag mina egna heliga rum?
  •  Vad fyller de heliga rummen för funktion i samhället i dag?

Det är frågor att ställa sig när man närmar sig bilderna i Heliga rum.

Bakgrund till Heliga rum

Göteborg har en spännande religiös historia. Staden grundades av reformerta holländare och befolkades tidigt av tyska, nederländska, svenska och skotska protestanter. Men läget vid havet och internationella resor gjorde att den religiösa enheten kom att utmanas. Genom århundradena kan vi se hur staden alltmer har öppnats för religiös mångfald. Göteborg var en av de första städer där judar under slutet av 1700-talet fick tillåtelse att bosätta sig. Under 1800-talet ledde frikyrkorörelsen i form av metodism och baptism till konfrontationer med konservativ lutherdom och statskyrklighet. Göteborg var den svenska stad där det första föredraget om teosofi hölls i slutet av 1800-talet.

I Göteborg byggdes på 1970-talet den första moskén på svensk mark, och på 1980-talet blev en sikhisk spårvagnsförare som bar turban en riksangelägenhet.

Ökad kunskap och dialog

Utställningen ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle, där bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet.

Syftet med utställningen Heliga rum är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner. Runt om i Göteborg finns ett antal olika trossamfunds rum. Det handlar om hur olika religiösa grupper relaterar till sin omgivning och om hur omgivningen förhåller sig till dem. Genom kunskap kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas. Heliga rum blir ett led i en ökad dialog och samverkan mellan människor från olika religiösa traditioner i Göteborg.

Synliga och osynliga religioner

Heliga rum ger en översikt av de olika religionernas historia i Göteborg. Bilderna inbjuder till ett samtal kring hur religionernas närvaro i Göteborg har präglat staden, och dess invånare. Många av gudstjänstlokalerna är välkända, andra mer okända. En del lokaler är asketiska, andra är rikt utsmyckade. Vissa rum är mycket synliga, andra är mer dolda.

Varför just dessa Heliga rum?

De trettiotre bilderna visar olika religiösa traditioner; kristna, muslimska, judiska, sikhiska och buddhistiska med flera. Det är folktomt i gudstjänstlokalerna, vilket är ett medvetet val, människor på bild skapar ofta ett onödigt fokus.

Det finns många heliga rum i Göteborg, kanske är det hundra, kanske är det fler. De heliga rum som presenteras i boken och i utställningen, är ett urval baserat på representativitet i Göteborg, storlek på religion och antal heliga rum inom respektive religion.

Heliga rum: Göteborg – en stad med många religioner

När: 2022-01-11 - 2022-03-23

Arrangör:

Kultursamverkan Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Arrangör:

Med stöd från Levande historia Göteborgs Stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.