Laddar Evenemang

Hållbar utveckling i läroplanen Lpfö18 och arbetet för en likvärdig förskola

När: 2019-09-17 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen hus A, Västra hamngatan 25
Sal/Rum: AK2 137
Hitta hit

Ingrid Engdahl presenterar uppdraget i Lpfö18 att “var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling och en likvärdig förskola”.

Ingrid berättar om temaarbeten och projekt med förskolebarn från olika delar av världen för en hållbar utveckling, med utgångspunkt i de sociala och ekonomiska dimensionerna. Hur organiserar vi och hur undervisar vi för att ge barn förutsättningar att utveckla- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället och- en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling?

Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och OMEP:s Europaordförande. Hon har tillsammans med Christian Eidevald skrivit boken Utbildning och undervisning i förskolan: Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling (Liber, 2018).

Föreläsningen arrangeras av svenska OMEP:s göteborgskrets.

Om anmälan:

Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till Göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Hållbar utveckling i läroplanen Lpfö18 och arbetet för en likvärdig förskola

När: 2019-09-17 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen hus A, Västra hamngatan 25
Sal/Rum: AK2 137

Arrangör:

OMEP

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.