Laddar Evenemang

Att göra sin röst hörd – fortbildning om 2019 års förskoleklassbok

När: 2019-01-30 kl. 14:00 - 16:30
Var: Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11
Sal/Rum: Ada
Hitta hit

Att göra sin röst hörd – det första av tre fristående fortbildningstillfällen om 2019 års förskoleklassbok och barnkonventionen.

Fortbildningen ger inspiration och idéer om hur just den här boken kan utgöra ett fantastiskt verktyg i den språkutvecklande undervisningen och för att förstärka arbetet med elevers delaktighet och inflytande.

Bokgåvan är en del av mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn”, det långsiktiga arbetet för ett mer jämlikt Göteborg och stadens 400-årsjubileum 2021.

Målgrupp: Rektorer, lärare i förskoleklass och fritidshem samt barnbibliotekarier i Göteborg. Gäller både fristående verksamheter och de med Göteborgs Stad som huvudman.

Kontakt: karin.olsson@educ.goteborg.se

Att göra sin röst hörd – fortbildning om 2019 års förskoleklassbok

När: 2019-01-30 kl. 14:00 - 16:30
Var: Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11
Sal/Rum: Ada

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.