Laddar Evenemang

Förskolans reviderade läroplan – Obs! Lokal Folkets hus

När: 2019-02-19 kl. 18:00 - 20:30
Var: Biograf Draken Folkets hus, Järntorget
Hitta hit

Föreläsningen "Förskolans reviderade läroplan – omsorgsfullt och lekfullt stöd i utbildning och undervisning" med Christian Eidevald, legitimerad förskollärare, docent och utvecklingschef vid Göteborg stads förskoleförvaltning.

I skollagen, från 2010, står att undervisning ska ske, inte bara i skolan utan också i förskolan. Skolinspektionens granskning visar att en stor del förskolechefer och förskollärare inte tycker att detta är ett begrepp som hör hemma i förskolan och förskollärare ser sig sällan som undervisande lärare, vilket var en stor orsak till arbetet med att revidera läroplanen sattes igång.

I föreläsningen görs en genomgång av vad begreppen utbildning och undervisning i förskolan kan vara och hur kan vi tänka kring omsorg, lek, spontanitet och flexibilitet i relation till ”en målstyrd” undervisning, som det är formulerat i Skollag och Lpfö 18.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och övrig personal inom förskolan i Göteborgs kommun. Stäm av med din förskolechef innan du anmäler dig.

Fika

Kaffe och smörgås serveras från kl: 17:00. Eventuella allergier anges i meddelanderutan.

Obs! Lokalen är Folkets hus, Biograf Draken! 

Förskolans reviderade läroplan – Obs! Lokal Folkets hus

När: 2019-02-19 kl. 18:00 - 20:30
Var: Biograf Draken Folkets hus, Järntorget

Arrangör:

Förskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.