Laddar Evenemang

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

När: 2021-03-25 kl. 14:00 - 18:00
Var: Digital utbildning,
Sista anmälningsdag: 10 februari
Hitta hit
Group of children smiling and looking at the camera

För att utveckla undervisningen för flerspråkiga barn i Göteborg anordnar Göteborgs universitet tillsammans med Center för skolutveckling en utbildning i flerspråkighet/transspråkande. Kursen bygger på senaste forskning om flerspråkighet och relevanta mål i läroplan för förskolan. Kursen är finansierad av Skolverket och är kostnadsfri där kurslitteraturen ingår för deltagarna.

Kursen flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan ger personal möjlighet att utveckla kunskaper i att undervisa flerspråkiga barn. Kursen är digital och ger möjlighet till 7,5 högskolepoäng och omfattar sex halvdagar under 2021 med start i mars och avslutning i november.

Kursens innehåll:

  • Föreläsningar med ledande forskare inom flerspråkighet och interkulturalitet.
  • Under och mellan kurstillfällena ges deltagarna möjlighet att delta i träffar och handledning av Center för skolutveckling.
  • Kunskapsutbyte med deltagare från hela staden, under tiden de prövar nya kunskaper i sin egen verksamhet.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

När: 2021-03-25 kl. 14:00 - 18:00
Var: Digital utbildning,
Sista anmälningsdag: 10 februari

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.