Laddar Evenemang

Att bli en global medborgare börjar i förskolan

När: 2020-01-28 kl. 17:30 - 19:00
Var: AK2 155 Kjell Härnqvistsalen Hus A Pedagogen, Västra Hamngatan 25
Hitta hit
Barnhand pekar på jordglob

Photo by Amy Humphries on Unsplash

Svenska OMEP:s Göteborgskrets bjuder in till en föreläsning med Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Jonna Larsson, universitetslektor med inriktning barns lärande av naturvetenskap.

Att bli en global medborgare tar sin början i förskolan

Globalt medborgarskap är ett innehållsområde i FN:s hållbarhetsmål om utbildning. De erfarenheter som barn gör i tidig ålder ligger som en stadig grund resten av livet och är därför av största vikt. Här får du möjlighet att höra Ingrid Pramling Samuelssons föreläsning från Förskolesummit, som förskoleförvaltningen arrangerade i början av december, i sin helhet.

Dessutom kommer Jonna Larsson att presentera ett nu avslutat projekt om hållbarhet där OMEP:s skala för bedömning av hållbarhet i förskolan används. Vi får en introduktion av detta under kvällen.

Pris och anmälan

Kostnaden är 75 kronor för medlemmar och 150 kronor för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.

Ange om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen.

Anmäl via mail till Göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

 

Att bli en global medborgare börjar i förskolan

När: 2020-01-28 kl. 17:30 - 19:00
Var: AK2 155 Kjell Härnqvistsalen Hus A Pedagogen, Västra Hamngatan 25

Arrangör:

OMEP

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.