I mitten av oktober kom 12 elever och 2 lärare från skolan Escola Secondaria do Manuel I i Beja i Portugal till Göteborg och Polhemsgymnasiet. Tillsammans ingår de i projektet Ung i Europa – En jämförelse, och båda grupperna läser spanska som modernt språk.

Det var ett digert program som de portugisiska gästerna bjöds på, och under hela vistelsen fotade och filmade eleverna för att dokumentera likheter och skillnader. De portugisiska eleverna fick bland annat följa med sina svenska värdar på deras fritidsaktiviteter, på en guidad stadsvandring i centrum, en utflykt i skärgården och på en Instagram-promenad på Lindholmen.

Gör filmer tillsammans

Elevernas uppgift var att tillsammans med sin internationella kompis skapa filmer på temat kulturella likheter och skillnader. Sista kvällen var det filmvisning och middag på skolan. Filmerna kommer att användas i undervisningssyfte.

  • Vilka effekter i elevernas lärande och utveckling ger projektet? Vilka effekter får det för elevernas kommunikativa förmågor i spanska?

– Vi märker redan nu att eleverna är motiverade och uppskattar att ”på riktigt” kommunicera med en jämnårig kompis i utlandet. Då vi utvärderar projektet kommer vi förhoppningsvis se positiva effekter i elevernas lärande och utveckling i spanska.

  • Vilka andra delar i kursplanen och läroplanen kommer in i projektet?

– Vi tror att projektet kommer att leda till att eleverna får en djupare förståelse för andra kulturer. Genom att eleverna får möta ungdomar från en annan kultur önskar vi motarbeta fördomar och stereotyper. Vi tror vidare att elevernas sociala förmåga tränas då de får umgås och samarbeta med nya människor med annan bakgrund. Global medvetenhet och social förmåga är något som krävs och efterfrågas i dagens samhälle och som behövs på den internationella arbetsmarknaden.

  • Hur är elevernas delaktighet och inflytande i projektet?

– Våra grupper i Spanska 4 är delaktiga i hela projektets process när det gäller den digitala kommunikationen. Tolv av våra elever deltar fullt ut i projektet genom att resa och ta emot en portugisisk elev i sitt hem, vilket dokumenteras via film.

– Eleverna har inflytande över bland annat innehåll i lektioner och diskussioner. Däremot är vi lärare ansvariga för planering och uppbyggnad.

  • Deltar de portugisiska eleverna i undervisningen?

– De portugisiska eleverna har genomfört lektioner på spanska om sitt land, sin stad och sin skola. Våra elever kommer att presentera liknande lektioner då vi åker till Portugal.

  • När åker Polhems elever på besök i Portugal? Vilka får möjlighet att åka? Vad ger det för de elever som åker iväg?

– I mars 2020 åker vi med 12 elever till Beja, Portugal. Alla elever i våra Spanska 4-grupper (år 2) har haft möjlighet att söka. Ett villkor för att bli utvald är att eleven är beredd att ta emot en portugisisk elev i sitt hem under vistelsen i Sverige. De elever som åker iväg får bland annat träna sin spanska, sin sociala förmåga samt få perspektiv på skillnader och likheter i att vara ung i ett annat europeiskt land.

  • Vad betyder det för skolan att driva ett projekt som detta? Har det lett till att lärarna jobbar annorlunda?

– Språkundervisningen tenderar att bli än mer verklighetsbaserad och ungdomarna får en inblick i ett större ansvarstagande när det gäller att vara ambassadör för sitt eget land, sin stad och sin skola. I kursen Spanska 4 kommunicerar eleverna via IKT och flera uppgifter styrs dit. Lärarna blir positivt uppmuntrade av det nya arbetssättet även om det innebär väldigt mycket extraarbete.

Johan Thuvesen är en av Polhems elever som deltagit i utbytet. Hemma hos honom bor portugisiske Pedro.

Johan Thuvesen, elev

– Det bästa med det här utbytet är att få se alla skillnader och likheter, säger Johan.Och att få träna praktiskt på att prata spanska. På engelska kommunicerar vi bra, men på spanska är det lite svårare inom vissa ämnen. Men oavsett vilket språk man pratar så får man en kompis. I våras när vi läste Spanska 3 presenterade vi oss för första gången via mejl för de portugisiska eleverna, och nu i Spanska 4 fick vi presentera oss lite djupare. Pedro bor hemma hos mig nu och i vår åker jag med till Beja.

– Det är bra att skolan organiserar det här, så att man blir pushad. Det är ju svårt att göra det själv. Och att skolan breddar sig, att alla program går ihop och att vi gör ett projekt inom språk – det är ju inte så vanligt. På gymnasiemässan var det många som tyckte att det var kul att vi har ett sådant här utbyte med Portugal, säger han.

Text och foto: Gunilla Ohlsson Ottosson Foto (huvudbild): Lo Birgersson