Det är numera obligatoriskt med två veckors praktik för elever i årskurs åtta och/eller nio. Den nygamla lagstiftningen infördes från och med förra läsåret. För att göra praktikperioderna till ett mer verkligt prova-på-steg ut i arbetslivet har nätverket BLOOM Göteborg skapats. Det består av företag som inte bara upplåter en praktikplats utan också har en ambition att skapa en relation med ungdomarna och stärka deras upplevelse av tillhörighet, sammanhang och stolthet för sin stad. För att lyckas med det finns en nära samverkan mellan arbetsplatser, skolor, elever och vårdnadshavare.

— Det här är ett tillsammansprojekt. Vi sitter ned och diskuterar tillsammans och vi involverar även föräldrar. Vi krokar arm för att ge ungdomarna en boost och en bra start på livet, säger Kicki Jaballah, utvecklingsledare på Grundskoleförvaltningen och ansvarig för BLOOM.

Praktiken skapar motivation för skolarbete

Svartedalsskolan i Biskopsgården är en av de skolor som har hoppat på projektet.

— Skolan är ofta som en isolerad ö. Men vi ska vara en del av samhället. Våra elever går här för att de en dag ska kunna agera som aktiva och goda samhällsmedborgare och då måste vi ha en koppling mellan skola och samhälle. Praktikplatserna är en sådan koppling. De ger eleverna en bild av vad som väntar därute och de skapar också motivation. När eleverna kommer ut, träffar nya människor och känner att de lyckas genomföra saker, då blir de också motiverade att lyckas med skolarbetet, säger Ekim Esgil, högstadielärare på Svartedalsskolan.

Flera välkända företag

Bland de deltagande företagen och offentliga institutionerna finns bland annat Nudie Jeans, Serneke, HiQ, Svenska Mässan, Collector Bank, Göteborgs Symfoniker och MAQS advokatbyrå. När Svartedalsskolan fick möjligheten att samverka med de arbetsplatserna bestämde man sig för att göra det mesta möjliga av praktikveckorna. Arbetslaget för årskurs åtta, som var på väg ut på praktik, fick ansvaret. Tanken var att det skulle kännas verkligt. Därför bjöds företagen först in till skolan för att presentera sig. Därefter fick eleverna skriva kompletta ansökningar med CV och personliga brev.

De flesta elever fick positiva svar som till exempel ”Hej! Tack för din ansökan. Vi är väldigt intresserade av att ha dig hos oss!”. Men andra elever fick istället sitt andra eller tredje val. I de fall när eleverna blir missnöjda kan det i sig bli ett lärandetillfälle.

— Det gäller att som pedagog ta tillvara på den energi som skapas och omvandla den till något som får eleverna att utvecklas. Det är så det är i samhället. Vi människor konkurrerar med varandra. Men här i skolan får de all den hjälp de behöver för att skriva en bra ansökan och vi använder konkurrensen för att skapa motivation för eleverna att prestera bättre, säger Ekim.

Praktikplatsen del i ett vidare sammanhang

På Svartedalsskolans högstadium jobbar alla elever med en så kallad framtidsplan. Den löper som en röd tråd från sjuan till nian med syfte att öka elevernas självkännedom och skapa förutsättningar för dem att göra välgrundade val till gymnasiet. I det arbetet ingår besök av företag på skolan, studiebesök på arbetsplatser, praktikveckorna, besök på gymnasiemässan och samtal med studie- och yrkesvägledare.

Praktiken är uppdelad på en vecka i årskurs åtta och en vecka i årskurs nio.

— En bra praktikplats väcker din nyfikenhet och får dig att börja fundera på yrkeslivet och vilka olika yrken det finns. Därför är det bra om man får göra lite olika saker inom företaget, säger Johan Grahn, högstadielärare på Svartedalsskolan, och fortsätter:

—Man ska också förstå att yrkeslivet är krävande och att det är ett stort ansvarstagande. Det är viktigt att företagen signalerar att det är på riktigt och att de förväntar sig något av elevens tid där. Du ska hålla tider och göra de arbetsuppgifter som förväntas av dig.

Praktikplatsen ska ge nya utmaningar

Svartedalsskolan ligger i Biskopsgården och en förhoppning är att praktikveckorna även kan bidra till att bryta segregationen.

— Tidigare har många skaffat praktikplatser via sina egna kontakter. Då har det blivit saker som de redan känner till och praktiken har varit en slags avslappningsvecka. Men det är viktigt att praktikplatsen är utanför deras trygghetszon. Att de utmanas, att det är något lite läskigt och nytt. Det tvingar dem att utvecklas, säger Ekim.

Ett av de företag som tagit emot praktikanter är IT och kommunikationsföretaget HiQ som bland annat har utvecklat appen Swish. VD:n för HiQ:s Göteborg AB, Jerker Lindstén, gick på Svartedalsskolan på 1980-talet och tycker att det är självklart att näringslivet ska engagera sig för nästa generation.

— Det är viktigt att näringslivet bidrar till att göra samhället bättre och Göteborg en bättre stad att leva i. Vi har stora integrationsproblem där ungdomar från vissa områden har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Jerker Lindstén.

— Men vi har också ett egoistiskt intresse. Programmerare är en bristvara i vår region. Vi måste få fler att bli intresserade av det. Om du är intresserad av matte, datorer eller dataspel kan man också bli intresserad av att utveckla programvara. Jag vill väcka det intresset.

Praktikplatsen ska utmana eleverna

De som har gjort praktik på HiQ har fått prova på flera olika slags arbetsuppgifter som programmering, design och kundmöten. Jerker beskriver företaget som en fabrik där programvara och ny design produceras. Eleverna ska förstå processen från kundmöte till slutprodukt.

—Vi vill att det ska vara utmanande. Vi spänner gärna bågen och låter eleverna göra något eget inom programmering eller design som de sedan kan presentera. Du ska inte underskatta en 15-åring. Det är många som redan kan programmera eller är bra på design.

Hur mycket tid och resurser har ni lagt ner på att ta emot praktikanter?

— Det är inte jättebelastande. Alla företag borde kunna ta emot praktikanter. Det handlar om att tänka till och så att de får vissa självständiga uppgifter. Det går inte att valla dem hela tiden. Det är inte utmanande. Vi tar emot dem, hjälper dem att interagera med anställda och får dem att komma igång, säger Jerker och fortsätter:

— Jag ser det som en vinst för alla parter. Det get också mycket tillbaka. Man känner att man har gjort något annorlunda och positivt.

Kommunikation är viktigt

En nyckel för att samverkan ska fungera är kommunikation. Skolan har informerat företagens praktikhandledare om regler och vad som förväntas av dem. I de fall där det varit påkallat har de också fått information om elevernas särskilda behov. Det har till exempel rört sig om elever som är tillbakadragna eller som är nyanlända och kanske pratar bättre engelska än svenska.

Det var även föräldramöten före praktiken där vårdnadshavarna uppmuntrades att engagera sig och prata med barnen om praktiken.

Projektledaren Kicki Jaballah har varit spindeln i nätet. Men även skolan har lagt ned tid.

— För att få ut det mesta av praktiken måste den här kommunikationen finnas. Det kräver att skolan och företagen är beredda att lägga ned tid och resurser, säger Ekim.

På Svartedalsskolan har en lärare från sjuans arbetslag suttit med i alla möten för att arbetet enklare ska kunna fortsätta nästa år när det är deras tur att skicka iväg sina elever på praktik.

Avslutning på Västsvenska Handelskammaren

Efter praktiken var klar samlades alla elever, föräldrar och företagsrepresentanter på Västsvenska Handelskammaren. Varje elev höll då en kort presentation av vad de hade gjort under praktiken.

— Det var så häftigt. Alla var där. En elev som inte vågat prata inför klassen ställde sig upp framför 150 personer och berättade vad han hade gjort. Jag fick gåshud. Så mycket kan bara en extra vecka ge, om eleven lämnar sin trygghetszon och lyckas, säger Ekim.

Ringar på Vattnet

Nu går arbetet med skolorna och BLOOM Göteborg in i nästa fas. Tre nya skolor har lyfts in i konceptet i och med att Grundskoleförvaltningen tillsammans med Göteborgsregionen (GR) arbete inom ramen för det större projektet Framtidsrustad skola. De goda erfarenheterna från det första året på Svartedalsskolan ska användas för att hitta rutiner och struktur när arbetssättet nu tillämpas i större skala.

 

Se vad eleverna tyckte i filmen

Text, foto och film: Carl-Magnus Höglund