– Jag har fått inblick i ett annat lands undervisning och inspiration att utveckla min egen. Framför allt att försöka skapa ett mer dynamiskt klassrum, där alla elever aktiveras och jobbar med samma problem, säger Johan Thorssell, lärare i matematik på naturvetenskapliga programmet.

Shanghai, 24-miljonersstaden på Kinas östkust, placerar sig högt på PISA-undersökningarnas rankinglista när det gäller 15-åringars resultat i matematik och naturvetenskap. Det var en av anledningarna till att några lärare på Polhemsgymnasiets naturvetenskapliga program år 2004 startade ett samarbete med Shanghai Information Technology College.

Samarbetet har utvecklats under åren och består idag av både ett elevutbyte och ett lärarutbyte. Eleverna deltar inom ramen för sitt gymnasiearbete under år 3, som en fördjupning inom matematik. Lärarna har ett gästlärarutbyte, där de undervisar i varandras skolor och har kollegialt lärande kring design av lektioner utifrån ett specifikt matematiskt innehåll.

Vartannat år reser Polhems lärare och sistaårselever till Shanghai och vartannat år tar man emot en grupp från Shanghai.

Eleverna redovisar inför gruppen

I år står Göteborg värd under en dryg vecka i början av maj. Vi besöker en fullsatt aula på Lindholmen där Shanghailäraren Liu Qiang håller en lektion i trigonometri, läran om samband mellan vinklar och sidor i en triangel.

Under föreläsningen varvar han hela tiden instruerande genomgångar av matematiska begrepp och lagar med att låta elever gå fram på scenen. I grupper om två eller tre ska de lösa problem för att testa om lagarna kan bevisas. Det krävs både skriftlig redovisning på tavlan, och att eleverna förklarar muntligt och använder rätt matematiska begrepp.

Den entusiastiska publiken applåderar när modiga klasskompisar vågar kliva fram. I vissa uppgifter ”tävlar” Göteborgselever och Shanghaielever mot varandra, i andra ingår de i samma team. All kommunikation sker såklart på engelska.

Träffas via Skype

Tidigare under läsåret har Polhems- och Shanghaieleverna haft kontakt på mejl och chatt för att lära känna varandra och planera sitt samarbete. De har också haft Skype-möten kring ett gemensamt fördjupningsområde inom matematik. Eleverna har då själva hållit lektioner för varandra för att sedan reflektera över likheter och skillnader i upplägg.

Dessa lärtillfällen blir sedan utgångspunkten för Polhemselevernas individuella gymnasiearbete, där de väljer ut några intressanta delar att fokusera på. Gymnasiearbetet innehåller också en undersökande del med kulturella jämförelser och en del om kommunikation.

Sebastian Myrbäck, i klass NA3B, tycker att Shanghai-utbytet varit spännande på många sätt. Att få testa på att undervisa andra i matematik, till exempel.

– Det var inte så lätt som man tror, att få ihop en lektion och säga rätt saker, säger han.

Att kunna jämföra hur skolsystemen och undervisningen skiljer sig åt mellan Sverige och Shanghai, har också varit givande.

Skillnader i undervisning

– Den stora skillnaden är att det är mer katederundervisning i Shanghai. Mycket genomgångar, där de förklarar väldigt noga vad det handlar om. Och det är ganska strikt när det gäller de vetenskapliga bevisen och definieringen av begrepp.

– I den svenska skolan handlar lektionerna mer om att tänka fritt, lite kreativt.

Hans slutsats är att det finns bra saker att ta till sig i båda skolsystemen.

– Kineserna är väldigt duktiga på att använda de matematiska verktyg och definitioner de fått lära sig. Det kan vi lära oss något av.

– Samtidigt är de ganska begränsade till att lösa problem bara inom ett visst område. Vi vågar tänka lite utanför boxen. Våra problemlösningar är inte så specifika, vi kan lära oss något om ett område, men våra problem hamnar lite utanför det området.

Den allra största vinsten är dock att få lära känna ungdomar från en annan kultur, menar han. Under värdskapsveckan bor eleverna från Shanghai hemma hos Polhemselevernas familjer. Ungdomarna umgås dygnet runt och har mycket sociala aktiviteter på schemat. Det gör att de lär känna varandras kultur och länder ”inifrån”.

Samma intressen

– Det är sällan man får det annars. I sociala medier kan man ju få lite inblick, men det är ofta väldigt missvisande.

– Det är spännande att få den vardagliga bilden av hur ungdomar är. Det har varit roligast, att prata om hur det är i Kina och i Sverige.

Det är en ”otrolig skillnad” på ungdomar i Sverige och i Kina, tycker han. Samtidigt finns saker de har gemensamt.

– Vi har samma intressen. De gillar sport, de gillar musik – och det gör vi också. Och de bor i en storstad, så det är lite samma miljö.

– Men det är en helt annan kultur. Det har varit väldigt lärorikt.

Ett stort plus för framtiden är dessutom att han fått kompisar och goda kontakter i Shanghai, vilket är högt värderat om man vill plugga eller jobba i andra delar av världen. Eller bara resa för att upptäcka världen.

Inspireras att utveckla egna undervisningen

En av de ansvariga lärarna i projektet är Johan Thorssell, som undervisar i matematik och fysik. Han bekräftar att mötet med människorna och inblicken i en annorlunda kultur är något av det viktigaste eleverna tar med sig. De lär sig också ta ansvar och tränar sig i kommunikation över språkgränserna. Språket är en av de stora utmaningarna i samarbetet, eftersom engelskkunskaperna generellt ligger på en betydligt lägre nivå i Kina än i Sverige.

– Sen gör projektet också att eleverna får mer tid till att arbeta med och reflektera över matematik – och det ger förhoppningsvis synergieffekter.

Samarbetet med kollegorna i Shanghai har gett honom perspektiv på den egna undervisningen och fått honom att tänka nytt. I traditionell, svensk matematikundervisning är eleverna vana vid att sitta individuellt och lösa uppgifter. I Shanghai är ofta hela klassen involverad. Eleverna får lösa problem framme vid tavlan och presentera sina lösningar för hela gruppen.

Detta försöker han själv tillämpa mer idag.

– Då händer något speciellt i undervisningen – de duktiga eleverna börjar hjälpa de som kanske inte är lika duktiga.

Men det är en utmaning. Som lärare får du kämpa ganska mycket med att skapa dynamik, så att eleverna känner att de faktiskt lär varandra.

– Eleverna får jobba lite med att hitta sitt eget lärande i den processen. Istället för att det hela tiden är jag som ska förmedla någon slags kunskap.

Relationen mellan elev och lärare

Vad säger då de kinesiska lärarna om likheter och skillnader? Liu Qiang lyfter fram lärar- och elevrollerna som något han reagerat på särskilt.

– Relationen mellan våra studenter och lärare är strikt. Jag är lärare, du är elev.

– De svenska studenterna och lärarnas relation är annorlunda. De är vänner. Det är fantastiskt.

Att organisera ett långsiktigt internationellt samarbete kräver förstås både tid och pengar. En del av utbytet finansieras genom olika stipendier. Men i år är en förutsättning att Polhemselevernas familjer bidrar med mat och husrum för de gästande kinesiska eleverna. Och när Polhem reser till Shanghai har eleverna tidigare själva bekostat en del av flygbiljetten. Därför har deltagandet också  varit frivilligt.

Skolans målsättning är dock att inför nästa läsår få full ekonomisk täckning så att eleverna kan medverka helt kostnadsfritt.

 

Läs mer om samarbetet mellan Polhemsgymnasiet och Shanghai Information Technology College här: https://sites.google.com/skola.goteborg.se/shanghaipolhem