Idrottsläraren Jure Sosic beskriver dagens intervallträning för eleverna i klass 7B och delar ut orienteringskartor till de elever som valt att promenera. De som springer ska idag öva på att känna efter hur det känns att springa på 25, 50, 75 eller 100 procent av sin kapacitet. De som promenerar får öva på att navigera efter en karta. De ska gå till ett hus som är utmärkt på kartan och ta en bild på huset innan de går tillbaka.

De extra idrottstimmarna ger möjligheter att utveckla undervisningen i idrott och hälsa, men det ställer stora krav på logistiken på skolan.

– Tillgången till tider i idrottshallen är begränsad. Skolan har många elever och korridoren till omklädningsrummet är trång så det är inte självklart att det går att lösa, säger Jure Sosic.

De nytillkomna idrottstimmarna har Jure valt att använda till pulshöjande aktiviteter utomhus. För sjundeklassarna på Bergums skola innebär det att lektionerna i idrott och hälsa delats upp i tre olika pass. Två 60-minuterslektioner där de jobbar med till exempel bollsporter, dans, och orientering, och så det extra 40-minuterspasset utomhus, där eleverna får prova på bland annat medeldistanslöpning, backlöpning och intervaller.

– Jag hade inte haft möjlighet till den här typen av lektionsinnehåll om vi inte haft extratimmarna.

Eleverna jobbar med egna mål

På de pulshöjande lektionerna sätter eleverna upp sina egna, individuella mål för sin konditionshöjande träning. Eleverna arbetar också teoretiskt genom att skriva reflektioner under projektets gång och sedan en utvärdering av sin utveckling. De arbetar utifrån en metod som kallas för SMART-modellen, där bokstäverna står för specifikt, mätbart, angeläget, realistiskt och tidsbestämt. Fokus är att eleverna ska få verktygen att lägga upp sin egen träning och få ett livslångt lärande kopplat till hälsa.

– Det blir ingen tävling mellan eleverna, för de jämför sig bara med sig själva.

Eleverna har också ett gemensamt slutmål för sin träning, och det är att de ska genomföra Bergumsvarvet, som är 7,2 kilometer. Fördelen är att de då får ett specifikt och mätbart mål.

– De måste själva sätta upp sitt personliga mål inför Bergumsvarvet. Det finns elever som inte vill eller kan springa, då utgår de från att de ska röra på sig, och de kan välja att gå hela eller delar av sträckan istället för att springa.

Eleverna är piggare och mer fokuserade

Nu har det gått lite drygt en termin med det nya schemat, och enligt Jure orkar eleverna mer och är piggare på övriga lektioner. De har också lärt sig termer för att resonera kring sin träning.

– De vet vad 50 procent av max är för något och hur de ska lägga upp sin träning. Efter lektionerna kan de också analysera varför det blev som det blev den här gången: Varför blev jag så trött och hur är det kopplat till min hälsa? Vad kan jag tänka på nästa gång?

Eleverna i klass 7B håller med.

– Jag har fått bättre kondition och koncentrerar mig bättre på lektionerna. Det är lättare att fokusera på de uppgifter vi ska göra, säger Tilde Rundqvist.

Tamara Jovanovska tränar både innebandy och handboll på fritiden och säger att hon har lärt sig att hushålla med sina krafter för att hålla en hel match.

– Det är viktigt att veta att man inte ska springa på max hela tiden. När jag anfaller i innebandy springer jag på 100 procent för att komma snabbt fram till mål, men i försvar kanske jag springer med 25-50 procent. Det är bra att veta när man ska göra vad, så att man orkar hela matchen.

 

*Vi ursäktar den tidvis dåliga ljudkvaliteten i filmen. Slå gärna på textningen med textningsikonen i nederkant i filmfönstret.