Eleverna ses tillsammans med sin lärare i klassrummet för en avstämning kring festivalen. Ett beslut måste tas kring vad som ska tryckas på tröjorna. Någon rapporterar från sitt möte med Kulturskolan, och klassen diskuterar om bara vegetarisk korv ska köpas in till korvätartävlingen. Många beslut måste tas, barnen argumenterar för eller emot och sedan får majoriteten bestämma.

Skapa positiv mötesplats

Playgroundfestivalen arrangeras i Slottskogen 29 maj av Freinetskolans sexor med stöd av årskurs 4. Festivalen ska vara en positiv mötesplats för att lyfta allt bra som finns på olika skolor. Tanken är att så många klasser som möjligt anmäler sig och själva tar med sig en aktivitet, planerad av eleverna. I år är festivalen större med fler aktiviteter, fler hoppborgar och större scen.

Festivalen är öppen för elever i årskurs 6 och yngre. Förra året deltog över tusen barn och Freinetskolan hoppas på ännu fler anmälda i år.

Lär sig agera

Genom att själva driva festivalprojektet framåt får eleverna träna på att tänka kreativt, göra val och agera utifrån dem och lösa problem. De lär sig arbeta i grupp och argumentera för sin sak och de får träna på att skriva mejl, boka möten och komma i tid.

– De här färdigheterna tar de med sig och för över till alla lektioner, säger Kim Hermansen, samordnare för social- och specialpedagogik på Freinetskolan och en av dem som stödjer eleverna i projektet.

Luststyrt och elevdrivet

I Freinetpedagogiken är två av grundpelarna att eleverna får möjlighet att pröva sig fram och känna meningsfullhet. Tillsammans med det kreativa skapandet ska den genomsyra skolan. Playgroundfestivalen är skolans just nu största projekt för att praktisera den pedagogiken.

Kim Hermansen beskriver arbetet med Playground-festivalen som ett luststyrt entreprenöriellt lärande och ett förebyggande arbete för att eleverna, när de kommer till högstadiet, ska förstå syftet med att gå i skolan.

– Kan de planera en festival kan de också planera sin skolgång. Det svåra är att inte lägga sig i utan verkligen låta eleverna fatta besluten och ta konsekvenserna av dem. Det handlar om att låta eleverna göra det själva. De måste få bestämma på riktigt. När eleverna börjar agera på egen hand och inte frågar om lov – då vet jag att det här ger resultat, säger Kim Hermansen.

Ökar sammanhållningen

Klassen är indelad i olika ansvarsgrupper: Marknadsföring, produktion, ekonomi, artister och aktiviteter. Det intensiva samarbetet i gruppen ökar sammanhållningen mellan eleverna.  De har möjlighet att arbeta med festivalen inom flera ämnen men eleverna lägger också en del av sin fritid på att planera.

Det bästa med Playgroundfestivalen är uppmärksamheten och responsen efteråt, menar flera elever.

– Det är bra att vi själva har ansvaret att festivalen ska bli av. Vill jag något får jag se till att göra det. Vi blir inte behandlade som barn när vi gör allting själva, säger Miranda Tarschys.

Nästa år är planen att arrangera playgroundfestivalen tillsammans med andra skolor.

– Jag hoppas att många lärare tar med sina elever och kommer, och att deras elever säger: Det här vill vi också göra, säger Kim Hermansen.

Läs mer om årets Playground-festival:

Playgrounds webbsida

Playgroundfestivalen i Pedagog Göteborgs kalender

Text och foto: Katarina G Strandberg