Gabriel, Malte, Amanda och Stina visar stolta upp ”Spelet om kroppen”. Det är ett brädspel i form av en människokropp i naturlig storlek. På spelplanen flyttar man runt spelfigurer och tar upp händelsekort som gör att man kan råka ut för allt från tandvärk till problem med tarmarna.

– När man kommer på en stjärna här så ska man ta ett kort, säger Gabriel, som nu går i årskurs 3.

Gabriel, Malte, Amanda och Stina tillverkade spelet när de hade tema kroppen på praktiskt arbete på vårterminen i årskurs 2. Praktiskt arbete, eller PA, är ämnesövergripande lektioner som fritidspedagogerna ansvarar för och där eleverna använder skapande och estetiska uttrycksmedel för att fördjupa sig inom ett givet tema. I temat kroppen var det ytterligare en grupp elever som nappade på idén om spel och gjorde ett liknande om kroppens ben och skelett. Andra elever gjorde till exempel träpussel och filmer om kropp och hälsa.

Utställning på skolan och biblioteket

När allt var klart ordnade klassen en utställning som först visades för hela skolan och sedan på biblioteket i Torslanda. Det ledde i sin tur till att en lärare på särskolan upptäckte brädspelen och träpusslen, och lånade hem dem till sin egen klass.

– Vi trodde inte att det skulle bli en så stor grej. Det är kul att andra spelar det så att det blir glada och kanske får veta lite mer om kroppen också, säger Malte.

Det är detta som är kärnan i ”värdeskapande lärande”. Eleverna lär inte för lärarens, skolans eller betygens skull. Inte heller enbart för sin egen personliga utveckling. Utan för att använda kunskapen i verkligheten utanför klassrummet och därmed skapa värde åt andra människor.

– Entrepreniörellt lärande ska genomsyra undervisningen. Men det varit ett diffust begrepp. I värdeskapande lärande har man spunnit vidare på det. Det handlar om att lära och utvecklas genom att använda sina kunskaper för att skapa värde för andra, säger Jessica Ek, fritidspedagog på Björlandagården.

Elevernas motivation ökar

Jessica Ek och kollegan Ingela Johansson har tillsammans med samtliga pedagoger på Björlandagården fått fortbildning i värdeskapande lärande. På lektionerna med praktiskt arbete har det fungerat särskilt bra att använda en värdeskapande pedagogik. Temat om kroppen inleddes med att Jessica och Ingela gick igenom målen och vad eleverna skulle lära sig. Därefter fick eleverna själva styra processen under Jessica och Ingelas vägledning. Beroende på elevgruppernas förutsättningar gick det åt olika håll. I en del grupper blev det mer individuella arbeten, i andra grupparbeten.

– När vi har fångat eleverna i processen föder det ena det andra. De leder arbetet framåt och vi kan få med de teoretiska delarna, säger Ingela.

Arbetssättet skapar motivation och stärker inlärning av kunskapsstoffet. Dessutom tränar eleverna på flera viktiga förmågor som kreativitet, att våga misslyckas, samarbete, självinsikt, socialt samspel och inte minst kommunikativa förmågor.

– Det är särskilt bra för de barn som har svårt med motivationen eller inte kan koncentrera sig. Vi har till exempel en elev som har svårt att sitta still, men som varit mycket engagerad i det här arbetet och blivit stärkt i sitt självförtroende, säger Ingela och fortsätter:

– Det handlar om att få eleverna att blomma och hitta sin roll. I det här arbetet hittar alla sin roll och lyckas i den. Det är det som gör det så värdefullt för de barn som har det svårt.

Forskning visar på goda effekter

Björlandagårdens arbete med värdeskapande lärande inleddes 2014 då skolan gick med i ett treårigt forskningsprojekt om entreprenöriellt lärande i vilket även skolor i Norge respektive Turkiet ingick. När resultaten nyligen presenterades visade de att elevernas motivation och djupinlärning hade ökat. Enligt lärarna var eleverna mer engagerade i skolarbetet, de tog ett större ansvar och resonerade mer kring uppgiften och lärprocessen. Ett tydligt resultat var att elevernas självförtroende stärktes och de lågpresterande elever gynnades mest av värdeskapande lärande.

För att det ska fungera krävs en stödjande skolledning och lärare som vågar att prova nytt. På Björlandagården finns de förutsättningarna. Från och med i år har samtliga lärare där fått fortbildning i värdeskapande lärande och arbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt på skolans lärarkonferenser.

– Det märks skillnad på eleverna. De är mer motiverade att göra uppgifter när de ser att deras kunskaper är värdefulla eller när de ska visa upp dem för föräldrar och andra. Vi behöver inte längre säga att det här kommer du att ha nytta av ”sen”, det vill säga om tio år när du läser vidare eller börjar jobba, säger Ulrika Skålberg som varit med i utvecklingen av värdeskapande lärande sedan starten 2014.

Att skapa värde åt andra

Det vanligaste sättet att skapa värde åt andra är att elevarbeten visas upp i en utställning på skolan eller för föräldrarna. Ett exempel är en klass där eleverna gjorde en kartor av Norden i pizzakartonger och visade upp dem för sin fadderklass och på föräldramöte. Det kan också vara att äldre elever får hjälpa yngre elever eller att skriva texter som skickas till en tidning.

– Det handlar mycket om att ta det ett steg vidare: vem kan få glädje av detta? Att ha en mottagare och att bjuda in andra att ta del av det vi lär oss. I värdeskapande ingår också att nå utanför skolan och att interagera med samhället. Men där är vi inte riktigt än, säger Ulrika.

– Tidigare har vi tänkt att den här typen av aktiviteter är en rolig extra grej. Men nu har vi en helhet. Vi ser att det är viktigt och att det ger positiva effekter.

Text: Carl-Magnus Höglund Film och foto: Hanna Sandgren