Sedan två år tillbaka besöker en grupp barn från Valhallagatans förskola regelbundet Götaplatsen och Konstmuseet. Barnen går dit i små grupper och varje barn besöker platsen eller museet ungefär en gång varannan vecka.

Det övergripande temat är förskoleförvaltningens projekt Barns plats i staden. Det kan vara en fysisk plats eller en social plats. Barn är en del av samhället, de är samhällsmedborgare. Staden är lika mycket deras som alla andras som bor i den. Det är också en innebörd av att vi lever i en demokrati.

Äldrebarnsavdelningen Lönnen (3-5 år) på Valhallagatans förskola har valt två olika platser: den intilliggande Burgårdsparken och åt det andra hållet Götaplatsen och Konstmuseet.

– Det började redan innan Förskolesummit 2019 när vi gick på utställningen med Chiharu Shiota med röda garntrådar i taket som barnen blev väldigt fascinerade av. När vi sedan gick dit efter att den utställningen var färdig blev de jättebesvikna och sa att det bara var tavlor att titta på. Men nu har vi kommit så långt att tavlorna är det viktiga för dem, säger förskolläraren Ann-Christin Fagerberg.

“Nu äger de platsen”

Ibland går barnen in på museet och andra gånger ägnar de sig åt att utforska Götaplatsen. Det finns mycket att upptäcka nere vid Poseidons vattenfontän och högre upp bland parkbänkar och träd. Men en av stadens mest centrala miljöer kan upplevas svårtillgänglig för våra yngsta medborgare.

– I början när vi skulle gå uppför de stora trapporna kändes det som att vi undrade, får vi verkligen göra det? Barnen upplevde att det var en plats de inte fick vara på. Nu är det mer som att de äger platsen själva. Vi får vara där lika mycket som alla andra. Man får vara där och leka kurragömma eller sätta sig och fika, säger Ann-Christin Fagerberg.

Gruppen av barn utgör ett ovanligt inslag både bland de storslagna byggnaderna ute på Götaplatsen och inne på museet. De möter många människor som är nyfikna på vad de gör här och som kommer med uppmuntrande kommentarer.

Gör film om Karl den XII-målning

Den här dagen är det åtta barn som går in på Konstmuseet tillsammans med Ann-Christin Fagerberg och ateljépedagogen Malla Täckholm, som stöttar barnen i den konstnärliga delen av projektet. De äldre barnen på förskoleavdelningen gör en film som inspireras av målningen om Karl den XII:s likfärd. Nedanför väggen där det tio kvadratmeter stora konstverket hänger sitter barnen och bearbetar sina intryck med blyertspenna.

– Vi tittar och tänker på tavlan och försöker rita av den, säger Isabella Frithiof.

Hennes kompis Clara Kindlund tycker mest om just den målningen av alla på hela Konstmuseet.

– Jag gillar den för att det var längesedan och tycker att det är bra att man har minnen så att man kan se hur det var förr i tiden, säger hon.

Tränar reflektion och upptäcker nya världar

Ett syfte med projektet Barns plats i staden är att visa på barns nyfikna blick på sin stad – hur platser ser ut genom barnens ögon. Då blir Götaplatsen en plats att undersöka och upptäcka. Konstverket med soldaterna som bär den döda kungen är också en värld att utforska. Barnen fascineras av detaljer i målningen som hundar, hästar och grenar.

– De första gångerna vi var här var barnen nyfikna på allting. Nu har de fått en annan ro, de kan sitta koncentrerade och upptäcker ständigt nya saker i samma tavla, som den här med Karl den XII, säger Ann-Christin Fagerberg.

Valet av plats, Götaplatsen och inte minst, Konstmuseet, lyfter viktiga delar av förskolans läroplan, som till exempel att barnen får möjlighet att aktivt delta i samhället. De får möta staden och andra människor, ta del av konst, kultur och öva sig i att reflektera, kritiskt granska och tolka bilder.

– De här barnen har fått en helt annan syn på bilder och konst. Konsten är ju inte tillrättalagd för barnen utan väcker många tankar. De funderar och uppfattar värdet av det de ser omkring sig, säger Malla Täckholm.

Text och film: Thomas Reckman