När jag började min forskarutbildning sökte jag efter både skönlitterära och facklitterära bilderböcker om skugga till en studie om hur barn uppfattar ett mångfacetterat fenomen som skugga i samtal om olika barnböcker. Jag förväntade mig att hitta skönlitterära bilderböcker om skugga med fiktiva och konstnärliga framställningar av skugga och faktaböcker med naturvetenskapliga förklaringar av skugga till min studie. Att hitta skönlitterära bilderböcker om skugga var tämligen lätt. Men jag kunde inte hitta en enda faktabok om skugga som ljusfenomen för barn i förskoleålder. Jag kunde faktiskt inte hitta en enda faktabok om fysikaliska fenomen överhuvudtaget för barn under sex år.

Facklitterära bilderböcker om naturvetenskapliga innehåll för barn i förskoleålder handlar företrädesvis om djur och växter. Ofta handlar faktaböckerna om de vanligaste småkrypen, fiskarna, fåglarna och andra vilda eller tama djur. Träd och andra växter förekommer också i barns faktaböcker. Det finns också faktabilderböcker om förhistoriska djur, framför allt om dinosaurier. Några faktaböcker för barn handlar om människokroppen.

Alla dessa innehåll är superviktiga och mycket spännande att läsa om tillsammans med barn, men de handlar alla om naturvetenskap inom biologiområdet, fastän naturvetenskap som vetenskap omfattar så mycket mer. Var är faktaböckerna för barn under sex år som handlar om fysikaliska fenomen och kemiska processer? Du som läser detta kanske nu invänder och tänker att det faktiskt finns faktaböcker om rymden för barn i förskoleålder och att astronomi också är ett område inom fysik, vilket stämmer, men det räcker inte för att representera naturvetenskapens alla olika innehållsområden. Det saknas en mångfald av faktabilderböcker för barn som handlar om vardagliga fysikaliska fenomen som ljus eller kraft, eller om spännande kemiska processer som eld eller nedbrytning. Jag vägrar tro att dessa innehåll skulle vara ointressanta eller irrelevanta för barn att läsa om.

Barn brukar fundera över det mesta i sin omvärld och sådant som barn ännu inte givits möjligheter att undra över, behöver vi vuxna introducera barnen i. Det vore väl inte så dumt att väcka barns nyfikenhet med faktabilderböcker som presenterar och förklarar olika typer av naturvetenskapliga fenomen och processer i vår omvärld? Det enkelspåriga innehållet i barns naturvetenskapliga faktaböcker skulle kunna bero på att fysikaliska fenomen och kemiska processer betraktas vara för svåra innehåll för barn i förskoleålder och att det därför inte är givande att läsa den typen av naturvetenskapliga faktaböcker för barn. Sanningen tycks emellertid snarare vara att många vuxna har bekymmer med dessa naturvetenskapliga innehållsområden och att det är vi vuxna som gärna undviker dem. Författare tycks hålla sig borta från att skriva facklitterära bilderböcker som rör innehåll inom fysik och kemi för barn, och förlag avstår från att publicera dylika faktaböcker för barn under sex år. Samtidigt har Skolinspektionen (2017) uppmärksammat att förskolepersonal också gärna väjer undan för dessa lärområden i sin undervisning trots att det sedan länge varit framskrivet i förskolans läroplan att: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (min kursivering).

Det saknas en mångfald av faktabilderböcker för barn som handlar om vardagliga fysikaliska fenomen som ljus eller kraft, eller om spännande kemiska processer som eld eller nedbrytning. Jag vägrar tro att dessa innehåll skulle vara ointressanta eller irrelevanta för barn att läsa om. Barn brukar fundera över det mesta i sin omvärld och sådant som barn ännu inte givits möjligheter att undra över, behöver vi vuxna introducera barnen i.

En studie av Sackes m.fl. (2009) visade att när förskolors naturvetenskapliga litteratur näst intill enbart är begränsad till att handa om djur och växter, bidrar det till att andra naturvetenskapliga områden glöms bort i förskolans undervisning. På motsvarande sätt stärks förskolans undervisning om djur och växter av att det finns många faktaböcker om djur och växter som används i läsaktiviteter. Men vi vill väl att nästa generation ska växa upp med tidiga, positiva erfarenheter av naturvetenskap med bredd, som grundar för fortsatt nyfikenhet inför många olika innehållsområden inom naturvetenskap, inte bara djur och växter, eller hur? Då vore det väl utomordentligt bra med fler faktaböcker att läsa för barn som lyfter fram fysikaliska fenomen och kemiska processer där faktabilderboken ger den vuxne stöd för att förklara för barn.

Avslutningsvis hade jag velat rekommendera några väl valda svenska facklitterära bilderböcker om fysikaliska fenomen och kemiska processer, men det finns så få att välja på att jag inte har någon att erbjuda boktips om alls. Lika beklämd som jag känner mig över att inte kunna tipsa om en enda faktaboksfavorit om fysikaliska fenomen och kemiska processer för barn under sex år, lika lycklig blir jag över den uppsjö av faktaböcker om djur och växter det finns att välja på när läsaktiviteter ska fokusera innehåll inom biologiområdet. Därför ska jag rekommendera några fina facklitterära bilderböcker om djur och växter att läsa med barn i väntan på en bredare publikation av naturvetenskapliga bilderböcker för barn i förskoleålder. Först vill jag rikta ljuset mot Emma Janssons vackra och informativa faktaboksserie Mina första… om fåglar, fiskar, träd, insekter med mera för barn i åldern 3-6 år. För de ännu yngre brukar jag rekommendera de fina pekböckerna Titta en nyckelpiga och Titta en groda av Jenny Wik. Håll till godo med dessa tips och håll utkik efter nya facklitterära bilderböcker med naturvetenskaplig bredd för barn under sex år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Jansson. Triumf Förlag , Mina första insekter (2020) (2019) Min första fiskar, Omslag: Titta en…, Jenny Wik. Kabusa

 

Denna artikel publicerades först av Bazar Masarin som du hittar här: https://issuu.com/bazarmasarin