• Vad innebär ditt uppdrag som ateljerista?

– Som ateljerista handleder och fördjupar jag arbetet med estetiska lärprocesser på två förskolor i Centrum. Förskolorna jobbar Reggio Emilia-inspirerat och har som utgångspunkt att barnen ska få så många uttryckssätt som möjligt.

– Vi har en ateljé där barnen får möjlighet att utveckla sin kreativitet, estetiska förmågor och uttrycksätt. I ateljén finns det tillgång till ett rikt material och olika tekniker för skapande, så som färg, lera, olika ritmaterial, snickarbänk, film och en sagovärld. I sagovärlden finns det möjlighet att leka och dramatisera olika sagor. Fantasi och kreativitet är beroende av varandra.

– Tanken med ateljén är att den ska vara en kreativ mötesplats, först och främst för barnen men även för pedagoger och föräldrar. Vissa tider har vi öppen ateljé, då barnen själva väljer vad de vill göra. Ibland har de konkreta idéer de vill förverkliga, som ”vi vill göra solsystemet”. Jag ansvarar för att det finns material och kan introducera olika tekniker för skapande som vi utforskar tillsammans. Vill de använda till exempel flaskfärger så kan jag introducera verktyg som roller och kam för att göra mönster. Om någon vill göra ett hus i lera, så stöttar jag med frågor om hur många väggar ett hus har, och introducerar olika verktyg, som ”slick” till exempel, för att det ska hålla ihop bättre.

– När nya barn skolas in kommer de hit till ateljén med föräldrarna och några kompisar. Under höstterminen har vi en gemensam uppstartsmålning. De barn som går här förbereder en större målning, som sedan byggs på och som pågår i många veckor. Alla behövs för att det ska bli en målning och det gör att barnen får något gemensamt att mötas kring. Man känner sig välkommen, och man är väntad. Föräldrarna känner sig också väldigt välkomnade.

– Ateljén är också en resurs för våra två förskoleavdelningar i deras projekterande arbete kring olika temaområden. Just nu har vi ett övergripande långtidsprojekt på temat Hållbar framtid. De två storavdelningarna är uppdelade i tre mindre grupper efter ålder. Varje grupp har ett eget projekt utifrån vår gemensamma nyfikenhetsfråga ”Vad väcker vår nyfikenhet i natur och miljö”. En av grupperna arbetar till exempel med spindlar, en annan undersöker banor och vad som händer när man stoppar saker i olika hål så som brunnar, rör etcetera.

  • Hur kopplas arbetet i ateljén ihop med arbetet i projektgrupper?

– I ateljén finns möjlighet att fördjupa projektarbetet estetiskt och tillsammans utforska det vidare. Det finns också möjlighet för pedagoger att bolla idéer och tankar men även att få konkret handledning kring olika material, som till exempel lera.

– Ett exempel på en fördjupning var ett projekt där en barnen arbetade med kartor, och hade bilder på sig själva som de lekte med på kartorna. Då gjorde vi en ”stop-motion”-film som blev en berättelse med rörlig bild.

  • Vad tillför det skapande och projekterande arbetssättet barnens lärande och utveckling?

– De växer som människor, upptäcker vad de kan, de får ett större självförtroende. Det är spännande att lära sig nya saker och att utforska tillsammans. De blir nyfikna på varandra och ställer frågor till varandra. Vad har du gjort? Vi ser att de gärna hjälper varandra.

– Det handlar också om att bli en demokratisk samhällsmedborgare. Att de lär sig av varandra och ser att alla behövs. De utvecklar ett intresse och en respekt för andra människor och tar ansvar för sin omgivning.

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du i din roll?

– Jag tillhör ingen avdelning. Ateljén tillhör alla. Det är en neutral plats och det ger möjligheter. Som ateljerista är du en länk mellan barn och mellan barn och pedagoger. Jag känner alla barnen och vet vad alla jobbar med, så jag kan sammanföra barn som kan fungera bra ihop, över åldersgränser och över avdelningar.

– Jag är ensam i min roll men tycker ändå att jag har kollegor att prata med. En svårighet är att få tid till reflektion kring projekten tillsammans med pedagogerna. Vi samarbetar hela tiden, varje avdelning har projekttid varannan vecka i ateljén. Jag och avdelningarnas pedagoger planerar vad vi vill arbeta med kring projekten. Det är många grupper, och jag har dessutom tre andra grupper på Valhallagatan.

– Jag träffar jättemycket människor. Det är roligt, men ibland tröttande.

  • Vad är det roligaste i ditt jobb?

– Det roligaste är att tillsammans med andra, barn och vuxna, utforska och arbeta med så många olika material och tekniker. Att ställas inför nya utmaningar och upptäckter.