Vad du kan söka för

  • Elever och studenter kan söka pengar för studier i Sverige, utomlands, på universitet/högskola eller för att läsa till präst.
  • Lärare kan söka pengar för studier, åka på studieresa, i Sverige eller utomlands eller för vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.
  • Skolpersonal kan söka pengar för belöning och uppmuntran till elever eller till skolklassers studie- eller skolresor.

Beslut

Senast juni 2019 får man beslut om man beviljats pengar från någon av stiftelserna.

Hur man ansöker

Ansökningsblanketterna finns på goteborg.se/stiftelser.
Fyll i och skriv under blanketten och skicka den till:
Stiftelser, ansökan till utbildningsstiftelser
405 38 Göteborg

För mer information

Webb: goteborg.se/stiftelser
Mejladress: stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Kontakta servicevägledare på 031-368 02 29 (kl: 8-16:30)

Bakgrund

Göteborgs stad förvaltar drygt 80 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen, 20 miljoner kronor varje år, för de ändamål som den som en gång skänkte pengarna bestämde. Varje år brukar utdelningen från utbildningsstiftelserna vara runt 6 miljoner kronor.

Pengarna kommer ifrån:
• Stiftelsen Mamsell Amanda Cervins stipendiefond
• Stiftelsen Gustaf A Sundbergs stipendiefond (Schillerska)
• Stiftelsen Otto och Anna Platins fond
• Stiftelsen Therese Kamph
• Stiftelsen Oscar Hippels stipendiefond (Hvitfeldtska)
• Stiftelsen Schillerska gymnasiets samfond
• Stiftelsen Hvitfeldtska gymnasiets samfond
• Samfond IV
• Samfond V
• Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond (Hvitfeldtska) eller (Schillerska)