Våra bloggar

Språklikt

Välkommen till bloggen Språklikt! Cecilia Lind heter jag som bloggar här. Jag är förstelärare och en av fyra språk-, läs- och skrivutvecklare i utbildningsområde 2. Största delen av min tjänst är jag undervisande lärare i svenska, engelska och tyska åk 6-9 på Montessoriskolan Elyseum.

I bloggen kommer jag ha fokus både på språk-, läs- och skrivutvecklande arbete och på digital litteracitet och digitala verktyg som resurs i det arbetet. Min egen erfarenhet är att digitala verktyg kan tillföra mycket i undervisningen – om och när de stöttar och förstärker elevers lärande. Så nu har jag kanske också lyckats förklara bloggens namn – Språklikt – min egen speciella kombo av just språk och IKT. Välkommen!

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.