Våra bloggar

Skolbiblioteksverksamhet

Mitt namn är Åsa Johansson och jag har ansvar för skolbiblioteksverksamheten på Önneredsskolan. Jag är legitimerad lärare och håller på att fortbilda mig inom området skolbibliotek, informationssökning och källkritik.

Tidigare har jag arbetat som lärare i svenska som andraspråk och som lärare F-3 med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling. Jag har alltid tyckt om att använda mycket skönlitteratur i undervisningen.

I och med den reviderade läroplanen som började gälla 1 juli 2018 så har skolbiblioteket fått ett tydligare uppdrag, ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Lgr11, 2.8).

I den här bloggen skriver jag om mitt arbete och om mina reflektioner kring skolbiblioteket och dess verksamhet.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.