På vår förra skola hade R2L-metoden valts som en del av ett större utvecklingsarbete kring språkutvecklande undervisning. Alla lärare på skolan utbildades i metoden (på Center för skolutveckling i Göteborg) och det var inom ramen för det arbetet som vi lärde känna varandra. Metoden i sig är tänkt för en enskild lärare i klassrummet men vi bestämde oss för att dra nytta av våra respektive ämneskompetenser och börja undervisa tillsammans. En lektion i veckan arbetade vi med olika R2L-strategier, inom ramen för svenskundervisningen men med fokus på NO innehåll. Eleverna döpte snabbt om lektionen till “SveNo”, eftersom vi båda lärare var med i klassrummet. Det blev ett väldigt fruktbart samarbete som vi kände att vi ville utveckla och göra något mer utav, vilket vi fick möjlighet att göra på IES Krokslätt när vi började där i augusti 2018.

Under läsåret 2018/2019 undervisade vi tillsammans i år 3 med fokus på att utveckla elevernas läsförståelse, skrivförmåga och ämnesspråk i svenska och NO (SveNo). Inför det här läsåret har vi inom ramen för ett försteläraruppdrag fått i uppgift att implementera detta arbetssätt ytterligare på skolan. Dels genom att handleda de av våra kollegor som ska gå grundutbildningen i R2L, men även att fortsätta utveckla den ämnesövergripande undervisningen i år 3 och 4. Undervisningen kommer ha samma fokusområde som tidigare och innehållet kommer omfatta ämnena svenska och NO (SveNo) respektive SO (SveSo).

I nästa inlägg kommer vi berätta mer om vår resa till Sydafrika och vår presentation på R2L-konferensen “Breaking Barriers to Literacy” i Kapstaden i slutet av september. Mer information om konferensen finns här.

Här nedan följer några länkar för dig som vill veta mer om vårt arbete med Reading to Learn samt en länk till ett konferensbok från Linköpings Universitet som vi har bidragit till med ett kapitel om vårt SveNo-projekt.