Alltså som lärare tänker nån kanske: “Minecraft, Fortnite…. det verkar vara populärt bland barnen, kanske jag skulle hitta något sätt där vi kan använda de där spelen i skolan?” Det skulle jag inte rekommendera om det inte är så att du är väldigt insatt i spelet genom att du själv spelar. Då tycker jag istället att du ska låta barnen ha sina spel för sig själva. Bättre att satsa på de spel som lär eleverna just det som du vill att de ska lära sig. Då behöver du endera välja ut spel som inte tar så lång tid eller spel där du kan plocka ut moment ur spelet i syfte att lära sig just det du vill att de ska lära sig.

Parkgömmet – ett forskningsbaserat spel för att öka barns riskmedvetenhet kring grooming

Spel kan vara så mycket, allt från luffarschack till avancerade spel online. I Parkgömmet kombineras brädspel med digitala hjälpmedel.

Detta spel tar upp det som är svårt och som framför allt handlar om vad som händer på nätet och hur barnet ska lära sig att hantera det. Smicker, tjat, hot och muta – det är strategier som förövare utnyttjar i groomingsyfte för att få vad de är ute efter. Forskare i Skövde har fått tillgång till autentiska chattloggar och utifrån dem utvecklat ett interaktivt brädspel. World Childhood Foundation och Postkodstiftelsen har finansierat och Change Attitude har sedan organiserat ett projekt där projektledare Karin Torgny tillsammans med experter från olika områden utvecklat det till denna slutprodukt. Spelet vänder sig till barn i åldern 8-10 år och släpps i september 2019. Allt material finns tillgängligt på nätet där du kan läsa mer om spelet och där finns även en lärarhandledning som jag var en liten del av att ta fram.

http://changeattitude.org/parkgommet/?lang=sv

MIK-dag om spel

Vill du veta mer om spel så tycker jag att du ska komma på en alldeles egen dag om just spel. Ulf Dahlquist från Statens Medieråd, Jonas Linderoth från högskolan i Skövde och jag själv kommer att delta i en MIK-dag om spel den 31 oktober i Torgny Segerstedtsalen på Göteborgs universitet. Programmet är inte spikat så det kommer fler föreläsare var så säker. Det är Filmpedagogerna, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet som står bakom.

Länk till anmälan