Shaun Allison arbetar som biträdande rektor med ansvar för skolutveckling på Durrington High School i västra Sussex, England. I sin bok Perfect CPD, väver han samman teori, idéer och praktiska exempel. Perfect Teacher-led CPD (Continual Professional Development), innehåller en rad resurser och idéer för utvecklingsarbete där de som arbetar i skolan är den allra största resursen – en excellens inifrån.

För hur går det till att lämna fortbildning av modell “en storlek för alla” och övergå till en skolutveckling som frigör potentialen i lärarrummet och samtidigt passar en rad olika personer?

Boken är på lättläst engelska och idéerna är samlade kapitelvis – enkla att genomföra med Shauns utförliga vägledning steg för steg. För varje kapitel finns
1. En beskrivning
2. Förslag till genomförande, t.ex. tidsåtgång och vad som är lämpligt att börja med,
blanketter eller webbformulär att använda, mm.
3. Hur insatsen kan utvärderas
4. Uppmaning att dela med sig av erfarenheterna
5. En ‘att göra lista’ steg för steg

Ur innehållet:
Chapter 1: Why Teachers Matter – Why CPD Matters
Chapter 2: 15 Minute Forums
Chapter 3: Coaching
Chapter 4: Learning Development Groups
Chapter 5: Action Research
Chapter 6: Professional Learning Visits
Chapter 7: INSET Days and Staff Meetings
Chapter 8: Lesson Observation Review and Reflection
Chapter 9: TeachMeets
Chapter 10: Lesson Study
Chapter 11: Social Media
Chapter 12: Student-Led CPD
Chapter 13: Next Steps
Wider Reading

 

Text av Sara Hjelm, Kvalitetsutvecklare, Utbildningsförvaltningen