När jag kommer till jobbet möts jag av liv och rörelse. Idag, på skolans studiedag, har alla avdelningar på skolans fritidshem bestämt sig för att ha en så kallad hjuldag. Det startade med en idé från från eleverna för ett år sedan, och blev en stor succé när det genomfördes då. Att döma av barnens ansiktsuttryck när jag nu kommer in på skolgården verkar det som att det håller på att bli en succé även detta år. Min kollega står med ett stort leende på läpparna och hennes fritidspedagoghjärta slår extra hårt när hon berättar vilket engagemang som präglat förmiddagen hittills.

Inomhus har eleverna börjat skapa skyltar som används i trafiken. Det är bland annat hastighetsskyltar, övergångsställesskyltar och rödljus. Ute har de målat upp vägar, övergångsställen och en parkeringsplats där deras cyklar och sparkcyklar kan stå.

”Han fick låna dem av mig för hans föräldrar hade glömt”

Ut ur byggnaden kommer en elev stapplandes på ett par inlines. Han har precis fått låna dem av en annan elev på fritidshemmet och det är första gången någonsin som han står på dem. Hans leende byts ut mot en koncentrerad min när han gör sina första försök att ta sig framåt. En flicka möter min blick och säger ”Han fick låna dem av mig för hans föräldrar hade glömt”. Han är inte den enda som fått låna av sina kompisar.

Samarbete genom gemensamt skapande

Borta vid andra sidan av skolgården har två elever som vanligtvis inte väljer varandra att leka med satt igång att skapa en korvkiosk. ”Här kan alla bilister stanna och köpa korv”, säger en av eleverna för att i nästa stund skriva ner priser på korv och dricka på asfalten. Samtidigt susar det elever på cyklar och sparkcyklar förbi. Som tur är står en elev med bredvid med ett rödljus så att inte cyklarna susar förbi så snabbt att det blir trafikfarligt. Trafikanterna visar hänsyn och följer trafikreglerna, som hela tiden förbättras.

Det viktiga samtalet

Allt som utspelar sig just i denna stund på skolgården är för mig barns sätt att göra sin omvärld begriplig genom lek. Jag sätter mig och samtalar med ett barn som har gjort en hastighetsskylt. Han undrar hur snabbt 100 km i timmen är. Jag förklarar det för honom och han svarar att hans lantställe ligger så långt bort så ”om vi kör så snabbt med bilen då kommer vi till vårt stuga”. Han säger sen: ”Visste du att Usain Bolt kan springa 44 km i timmen?” Diskussionerna om hastighet pågår en stund och andra barn ansluter. Detta sammanhang av situationsstyrt lärande är så viktigt och det blir åter en bekräftelse på hur viktigt det är att ta sig tid för elevernas lek och deras tankar i den.

Mål och centralt innehåll vi utgått ifrån i aktiviteten:

Mål:

”Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna (…) ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt”

Centralt innehåll:

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.