Som fritidshemsutvecklare i det centrala nätverket slår mitt hjärta lite extra hårt idag – för idag är det fritidshemmens dag! En dag att påminna oss alla om vilket viktigt arbete vi dagligen gör för elevernas utveckling och lärande.

Bo Hejlskov tog på en föreläsning upp att de som tar ansvar också kan påverka. De orden har varit med mig under alla mina år. Jag vill ta ansvar och påverka på de sätt jag bäst kan och jag vill hela tiden finna vägar för att bidra till att eleverna på mitt fritidshem, i vår stadsdel och i Göteborg ges de bästa förutsättningarna som de kan få.

Utgångspunkten i vårt arbete på vårt fritidshem är uppdraget och de mål i läroplan och skollag som ska genomsyra arbetet på fritidshemmet. Genom det systematiska kvalitetsarbetet kan vi synliggöra det vi gör och utveckla detta ytterligare. I mitt arbete som lärare i fritidshem och fritidshemsutvecklare har det blivit viktigare och viktigare att ha detta utvecklingsperspektiv i fokus för att kunna åstadkomma en förändring på sikt. Genom att att utveckla innehåll och processer kommer vi på sikt också påverka våra förutsättningar. Här är min upplevelse att Göteborg kommit en bra bit på vägen.

Jag är stolt över att vara lärare i fritidshem och fritidshemsutvecklare i Göteborg! Varje dag finns vi där och arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna vi kan ge. Och vi gör det med den äran.