Laddar Evenemang

Webbinariet: Tillsammans för en skola på vetenskaplig grund

När: 2021-02-22 kl. 13:00
Var: Digitalt via länk,
Sal/Rum: Online
Sista anmälningsdag: 18 februari
Hitta hit

Välkommen på webbinarium – Tillsammans för en skola på vetenskaplig grund! Den praktiknära forskningen i förskola och skola blir allt viktigare. Ta del av erfarenheter från de pågående ULF-forskningsprojekten i Göteborgsregionen och lyssna på panelsamtal om förutsättningar för dess utveckling och framtid.

ULF står för utveckling, lärande och forskning och är en nationell försöksverksamhet som arbetar för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet. Detta genom praktiknära forskning med utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap. Vi går nu in i femte året i projektet och vill tillsammans med er reflektera kring hur en skola på vetenskaplig grund kan gynna barn och elever.

Projektledningen för ULF i Göteborgsregionen välkomnar dig att lyssna på panelsamtal och intervjuer där beslutsfattare och sakkunniga samtalar om praktiknära forskning. Det kommer också gå att ställa frågor till deltagarna via chatten.

Under dagen deltar:

 • Maria Andersson, skolchef, förskola och grundskola, Kungsbacka kommun.
 • Jonas Emanuelsson, föreståndare för CUL, centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet.
 • Pär Gustafsson, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och ordförande i utbildningsnämnden, Göteborgs Stad.
 • Åke Ingerman, dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
 • Maria Jarl, rektorsråd lärarutbildningsfrågor och projektägare för ULF vid Göteborgs universitet.
 • Helene Odenljung, ordförande utbildningsgruppen Göteborgsregionen.
 • Bengt Randén, förvaltningsdirektör grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad.
 • Martin Tallvid, lektor på center för skolutveckling, Göteborgs Stad.
 • Helle Wijk, viceprefekt, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
 • Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen.
 • Moderator för dagen är Åsa Lindell.

Ytterligare information om ULF-avtal i Göteborgsregionen finns på vår websida gu.se/om-universitetet/samarbeta-med-oss/ulf-avtal

Information om det nationella arbetet med ULF-avtal finns på ulfavtal.se

Vänligen,

Projektledningen för ULF i Göteborgsregionen:

Magdalena Taube, Göteborgs universitet

Malin Johansson, Göteborgsregionen

Mats Widigson, Göteborgs Stad

Webbinariet: Tillsammans för en skola på vetenskaplig grund

När: 2021-02-22 kl. 13:00
Var: Digitalt via länk,
Sal/Rum: Online
Sista anmälningsdag: 18 februari

Arrangör:

Göteborgs universitet

Arrangör:

Göteborgsregionen (GR)

Arrangör:

Göteborgs Stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.