Laddar Evenemang

Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi

När: 2019-12-03 kl. 15:00 - 16:30
Var: Sal BE 014 Pedagogen Bhuset, Läroverksgatan 15
Hitta hit

Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi

SOFIA GRUNDITZ, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Min föreläsning kommer att utgå från min avhandling om vilan i förskolan. Därmed kommer den dels att handla om själva aktiviteten vilan och dels om visuell metodologi när filmer och foton används som källor för att studera förskolevardagen. Jag kommer att tala om mina två sammanlänkade studier som avhandlingen består av. Det är en nutida videoetnografisk studie från vardagen på en småbarnsavdelning och en historisk arkivetnografiskstudie om förskolevilan. Min föreläsning kommer också att handla om hur bilder av en aktivitet som vilan går att använda för att undersöka hur dagens förskola förhåller sig till sina olika historiska föregångare och hur de jämförande visuella analyserna av empiriskt material som visualiserar miljöer, material, och social interaktion i förskola i samband med vilan gör det möjligt att undersöka vilka återkommande mönster som finns i den sociala interaktionen och i designen av förskolemiljöer. Tack vare forskningsdesign med sammanlänkade studier blev det möjligt att få ökad kunskap dels om vilan och dels om att förskolan kan förstås som en språkberoende institution. I föreläsningen kommer jag att visa historiska originalfoton och filmer samt tala kring hur att teckna både är en metod för att analysera och för etiska ställningstaganden när jag använder fotografiska bilder av barn empiriskt material i avhandlingen.

Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi

När: 2019-12-03 kl. 15:00 - 16:30
Var: Sal BE 014 Pedagogen Bhuset, Läroverksgatan 15

Arrangör:

Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.