Laddar Evenemang

Vad alla behöver veta om spel

När: 2019-10-31 kl. 09:00 - 16:00
Var: Göteborgs universitet, Universitetsplatsen 1
Sal/Rum: Torgny Segerstedtsalen
Sista anmälningsdag: 22 oktober
Hitta hit

Spel är en av vår tids största kulturyttringar, men hur står det till med vår kunskap och bildning i fråga om spel design, läromedel, medieformat och kulturyttring? Hur är vår förmåga att kunna granska spel och spelande? Välkommen till en matnyttig dag om medie- och informationskunnighet?

Program

09:00 – 09:30

Kaffe och mingel

09:30-09:50

Göteborgs Universitet hälsar välkommen – Kristina Lindahl. Filmpedagogerna – Kort inledning om MIK – Fredrik Holmberg.

9:50-11:00

Vad alla behöver veta om spel? – Grundläggande spelkunskap i ljuset av aktuella samhällsdebatter. Jonas Linderoth, Professor i medier, estetik och berättande.

11:00-11:20

Bensträckare

11:20-11:50

Serious games och gamification. Adam Palmqvist, Industridoktorand inom spel.

11:50-13:00

Lunch

13:00-14:00

När oron blir större än problemet – om vikten av ett balanserat förhållningssätt till ungas medieanvändning. Ulf Dalquist, Analytiker Statens Medieråd.

14:00-14:30

Om spel i undervisningen. Marica Grudeborn, Speciallärare, MIK-pedagog, Kvibergsskolan.

14:30-14:50

Kaffe och frukt

14:50-15:50

E-sport som tävling, idrott, och kultur. Torbjörn Svensson, Spelforskare. Anna-Sofia Alklind Taylor, Spelforskare.

15:50-16:00

Avrundning

Vad alla behöver veta om spel

När: 2019-10-31 kl. 09:00 - 16:00
Var: Göteborgs universitet, Universitetsplatsen 1
Sal/Rum: Torgny Segerstedtsalen
Sista anmälningsdag: 22 oktober

Arrangör:

Göteborgs universitet

Arrangör:

Folkets Bio Filmpedagogerna

Arrangör:

Högskolan i Skövde

Arrangör:

Kultur i Väst

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.