Laddar Evenemang

Utbildning till gruppledare i ABC

När: 2020-01-14 kl. 08:00 - 2020-05-08 kl. 17:00
Sista anmälningsdag: 31 januari
Hitta hit

Vill du bli gruppledare i föräldrastödsprogrammet ABC? Nu kan du anmäla dig till vårens omgång av gruppledarutbildning i ABC. ABC är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt och hjälpa föräldrar att bättre handskas med vardagssituationer.

Gruppledarutbildning ABC föräldragrupper våren 2020

Under våren finns två omgångar att anmäla sig till. Innan du anmäler ditt intresse måste du stämma av med din chef. Chefen bedömer lämplighet, erfarenhet och möjligheten att låta dig gå utbildningen inom ramen för din tjänst.

Här kan du läsa mer om föräldrastödsprogrammet ABC.

Utbildningsomgång 1, senaste anmälningsdatum 7 december

 • Tisdag 14/1, klockan 9–12 – Introduktion, Gamlestads Torg 7, rum 402
 • Tisdag 18/2 klockan 9–16 – Utbildningsdag 1, Dalheimers hus
 • Tisdag 3/3, klockan 9–16 – Utbildningsdag 2, Dalheimers hus
 • Tisdag 17/3, klockan 9–16 – Utbildningsdag 3, Dalheimers hus
 • Tisdag 31/3, klockan 9–16 – Utbildningsdag 4, Dalheimers hus

Utbildningsomgång 2, senaste anmälningsdatum 31 januari 2020

 • Fredag 21/2, klockan 9–12 – Introduktion, Gamlestads Torg 7, rum 419
 • Fredag 20/3, klockan 9–16 – Utbildningsdag 1, Dalheimers hus
 • Fredag 3/4, klockan 9–16 – Utbildningsdag 2, Dalheimers hus
 • Fredag 17/4, klockan 9–16 – Utbildningsdag 3, Dalheimers hus
 • Fredag 8/5, klockan 9–16 – Utbildningsdag 4, Dalheimers hus

För att bli ABC-gruppledare i Göteborg ska du:

 • Ha arbetat med föräldrar och/eller barn i minst 2 år.
 • Ha vana av att samtala med eller leda grupper för föräldrar.
 • Ha egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
 • Ha möjlighet inom ramen för sin tjänst och arbetssituation att hålla i ABC-föräldragrupper efter avslutad utbildning minst en gång per år under en två års period.
 • Ha möjlighet att delta på nätverksträffar, fortbildning och handledning i Göteborg efter avslutad utbildning vid minst ett tillfälle per år.
 • Kunna hålla föräldragrupper ABC på kvällstid, på olika arenor och i första hand i din egen stadsdel/område, men vid behov kunna hålla i annan stadsdel/område i staden.

Intresseanmälan och urval

Varje utbildningsomgång har 16 platser, totalt 32 platser per termin. Varje stadsdel erbjuds två säkra platser och de resterande 12 platserna fördelas utifrån behov. ABC-samordnare och närmsta chef gör sedan en bedömning och fördelar de platser som varje område har.Utbildningen är gratis för dig som medarbetare (eventuella vikariekostnader står din egen verksamhet för). Lunch och fika ingår vid alla heldagar, och fika vid halvdagen.

Du anmäler dig till din stadsdels ABC-samordnare. Du hittar namn och kontaktuppgifter nedan.

Angered

Eva-Carin Jeppson

031-365 1773

eva-carin.jeppsson@angered.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo

Elin Lingman

072-856 67 51

elin.lingman@afh.goteborg.se

Centrum

Kariann Knutzen

031-365 74 74

Kariann.knutzen@centrum.goteborg.se

Lundby

Anna Henning

031-747 95 77

Anna.Henning@lundby.goteborg.se

Majorna-Linné

Julia Allheim

031-365 90 11

julia.allheim@majornalinne.goteborg.se

Norra Hisingen

Madeleine Högenberg

031-36680 17

madeleine.hogenberg@norrahisingen.goteborg.se

Västra Göteborg

Anne Aldebrink

031-366 47 48

anne.aldebrink@vastra.goteborg.se

Västra Hisingen

Ulrika Högberg

031-366 52 87

Ulrika.hogberg@vastrahisingen.goteborg.se

Örgryte Härlanda

Hannah Pilthon

031-365 69 64

hannah.pilhton@orgryteharlanda.goteborg.se

Östra Göteborg

Gabriella Bisette

031- 365 32 39

Gabriella.bissette@ostra.goteborg.se

Utbildning till gruppledare i ABC

När: 2020-01-14 kl. 08:00 - 2020-05-08 kl. 17:00
Sista anmälningsdag: 31 januari

Arrangör:

Göteborgs stad Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.