Laddar Evenemang

Teknikstipendiet

När: 2019-10-15
Sista anmälningsdag: 15 oktober
Hitta hit

Tekniska Samfundet stiftar ett nytt stipendium för lärare som undervisar i teknik. Nu kan du ansöka om pengar för teknikprojekt, som ska uppmuntra positiv teknikundervisning, utveckla och höja barn och ungas intresse för ämnet.

Vem kan ansöka? Du som arbetar som lärare i teknikämnet i Västra Götaland eller Halland har nu möjlighet att ansöka om pengar för ett projekt på din skola, som skapar intresse för teknikämnet och utvecklar ämnet på skolan. Du har möjlighet att ansöka upp till 10.000 kr.

Du kan söka pengar för t.ex.:

  • Utbildning av pedagoger (utbildning kopplad till planerat projekt)
  • Material för teknikprojekt
  • Föreläsare till skolan
  • Resor för elever (för att ex besöka företag)

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

  • Projektet ska komma eleverna till gagn och stimulera intresse för teknikämnet
  • Projektet ska ha någon sorts samverkan med omvärlden (ex se vilka yrken som finns inom teknikområdet eller se tekniken i sitt rätta sammanhang utanför klassrummet)
  • Projektet har en koppling till något av FN´s globala hållbarhetsmål
  • Innehållet ska vara tydligt förankrat i läroplanen

Motprestation: En motprestation för att erhålla stipendiet är att redogöra för projektet, om hur ni arbetat med tips och idéer, till andra. Projektet kommer att publiceras på Tekniska samfundets hemsida som inspiration till andra. Även ett pressmeddelande skickas ut. Ansökan ska vara inne senast 2019-10-15 skickad via detta formulär. Ansökan kommer att bedömas av styrelsen på Tekniska samfundet. Den/de som utses som årets stipendiat/er meddelas via e-post och det kommer att publiceras på hemsidan senast 30 november 2019.

Kontakt

För frågor maila gärna till info@tekniskasamfundet.se
www.tekniskasamfundet.se

Teknikstipendiet

När: 2019-10-15
Sista anmälningsdag: 15 oktober

Arrangör:

Tekniska samfundet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.