Laddar Evenemang

Teknik i förskola och skola – hur då?

När: 2018-10-09 kl. 15:00 - 17:00
Hitta hit

Foto: Maria Giuliano

Välkommen på en träff med fokus på teknik i förskola och skola, där vikten ligger på att stärka elevernas förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Kreativt återvinningscenter har ett nätverk med främst pedagoger och chefer (fsk-skola) dit alla medarbetare i Göteborgs Stad är välkomna. Träffarna handlar om kreativ återvinning och som deltagare får du ta del av föreläsningar, workshops och diskussioner om avfall, kemikalier och pedagogik.

Höstens träff har fokus på teknik i förskola och skola med vikten på att stärka elevernas förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg, är något som lyfts fram i läroplanen.

  • 15.00- 15.20 Fika och möjlighet att se sig om i lokalerna
  • 15.20- 15.45 Presentationsrunda- berätta även gärna om ni har något på gång i den egna verksamheten som rörkreativ återvinning
  • 15.45- 16.50 Workshop med fyra stationer där ni fårprova hur man kan arbeta med barn iolika åldrar med teman somanimation, green screen, grundläggandeprogrammering och utforska material med digitala mikroskop.
  • 16.50 -17.00 Avslut

Anmäl dig senast 28 september via e-post till: ingrid.bohlin@miljo.goteborg.se

Välkommen!

*REturen är ett kreativt återvinningscenter som startade under 2015 med visionen att bli en plats där en arbetar med rest- och spillmaterial, IT som material,samt konstnärlig verksamhet där hållbarhet och återvinning är i fokus.

Teknik i förskola och skola – hur då?

När: 2018-10-09 kl. 15:00 - 17:00

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.