Laddar Evenemang

Skriva sig till lärande, STL, åk F-9 och gymnasiet 2023-24

När: 2023-09-07 kl. 13:30 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 4 september
Hitta hit
Illustration av STL-modellens olika steg.

Läsåret 2023-24 arrangerar Center för skolutveckling den sjätte omgången av utbildningen Skriva sig till lärande, STL. Utbildningen, som grundar sig i modellen med samma namn, syftar till att utveckla elevers skrivande genom att kombinera framgångsfaktorer för språk- och kunskapsutvecklande undervisning med digitala verktyg.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till undervisande lärare i alla ämnen i åk f-9 och gymnasiet. Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande undervisning är en fördel men inget krav.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning med digitala verktyg som hävstång

STL är en forskningsbaserad undervisningsmodell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där pedagogik och digital teknik kombineras för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. I processen ingår formativ återkoppling elever emellan och mellan elev och lärare samt att skriva för autentiska mottagare. I modellen ingår också ett pedagogiskt förändringsarbete där läraren kontinuerligt analyserar sin undervisning i relation till elevernas lärande.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2023-24 och består av både fysiska och digitala träffar. De tre handledarna är undervisande lärare i grundskolan respektive gymnasiet.

Lärarens arbete i klassrummet är en viktig del i utbildningen och utgör fokus för det kollegiala lärandet. Inför träffarna behöver du som deltagare ha möjlighet att läsa in dig på kursmaterialet och planera, genomföra och analysera din undervisning enligt STL-modellen.

 

Kurstillfällen

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2023-24 och består av både fysiska och digitala träffar. Alla träffar är på torsdagseftermiddagar.

Fysiska träffar 13.30-16.30
7/9, 12/10, 30/11

Digitala gruppsamtal 15.00-16.30
14/9, 26/10, 14/12

Tid för handledning och vårterminens träffar presenteras vid kursstart.

 

Plats

Center för skolutveckling, Bohusgatan 13C

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Göteborgs Stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor.

Pris för anställda hos övriga huvudmän: 4000 kr

Anmälan

Anmälan är bindande med möjlighet att överlåta plats fram till utbildningen startar.

 

Läs mer

Läs mer om STL på goteborg.se

Läs artiklar och bloggar om undervisning enligt STL på Lärtorget

 

Kontakt

Vid frågor kontakta Helen Henriksson
helen.henriksson@educ.goteborg.se

Skriva sig till lärande, STL, åk F-9 och gymnasiet 2023-24

När: 2023-09-07 kl. 13:30 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 4 september

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.