Laddar Evenemang

Problematisk skolfrånvaro – hemmasittare

När: 2019-09-26 kl. 08:30 - 11:00
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

200kr

Hitta hit
Barn som gungar ensam på skolgård

Foto: Lo Birgersson

En kompetensutveckling under fyra tillfällen där vi både tittar på återinskolning av redan hemmasittande elever och hur vi kan förebygga problematisk skolfrånvaro genom ett närvarofrämjande arbete.

Målgrupp: Elevhälsoteam, skolledare, lärare

Vi arbetar i en mindre grupp med max 16 deltagare för att kunna ha ett samtal utifrån era behov blandat med teoretiska genomgångar med konkreta verktyg, som kan provas mellan kurstillfällena. Det är önskvärt att ni är minst två personer från varje team för att kunna fortsätta arbetet ute på era skolor.

Kursledare är Annelie Karlsson, specialpedagog och f d rektor. Annelie är en av tre författare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (Studentlitteratur 2018). Hon har lång erfarenhet av skola och utbildar ofta inom detta område. Annelie är själv förälder till barn med problematisk skolfrånvaro.

Exempel på innehåll:

  • Elever med problematisk skolfrånvaro, vilka är i riskzonen
  • Närvarofrämjande arbete utifrån bemötande, miljö, anpassningar och hjälpmedel
  • Samverkan med vårdnadshavare, sjukvård och andra
  • Att lägga upp en plan för återinskolning och att få eleven att få förtroende för skolan
  • Skolans ansvar vid problematisk skolfrånvaro

Kurstillfällen:

  • Torsdag 26/9 kl 08.30 – 11.00
  • Torsdag 17/10 kl 08.30 – 11.00
  • Fredag 15/11 kl 08.30 – 11.00
  • Onsdag 4/12 kl 08.30 – 11.00

Problematisk skolfrånvaro – hemmasittare

När: 2019-09-26 kl. 08:30 - 11:00

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.