Laddar Evenemang

ÖPPNA VÄRLDAR, SLUTNA RUM

När: 2019-11-25 kl. 17:30 - 21:15
Var: Skogen Masthuggsterrassen 3 granne med Masthuggsteatern, Masthuggsterassen 3
Hitta hit

DET SOM BÖRJAR PÅ BARN… Dubbelseminarium med Ylva Lorentzon och Lis Hellström Sveningson

Öppna världar, slutna rum Barnkultur ses i vissa sammanhang som lite enklare, mer tillrättalagd och inte lika avancerad som annan kultur. Vad betyder det för dem som arbetar inom det konstnärliga fältet? Hur påverkar det vardagen? Och hur påverkas arbetet av New public management och av kulturpolitiska mål?

Föreläsningen utgår från Ylva Lorentzons avhandling Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik, byggd på fältarbete i en institutionsteater.

Ylva Lorentzon är forskare vid Centrum för barnkulturforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon undervisar också i barnkultur och på förskollärarprogrammet.

Det som börjar på barn har inte längre status Den moderna svenska barnteatern växte fram i ett samhälle där kulturens värde slagits fast i Kulturutredningen 1974. I förskolor och skolor gavs möjlighet att skapa den verkliga folkteatern, och teatermakarna skyndade till. Barn var ett ord med positiv laddning – och barnkultur hade utrymme i mediernas bevakning. Idag talar politiker gärna om vikten av att prioritera barn och unga, men vad döljer sig bakom honnörsorden? Vad hände med barnens och barnkulturens status?

Lis Hellström Sveningson har 40 års erfarenhet av Göteborgs teaterliv, främst som kritiker och kulturskribent, men även genom publikarbete samt undervisning på utbildningar vid Högskolan för Scen och Musik, Kulturverkstan och Balettakademien.

Barnteaterakademin bjuder på föreläsningar, samtal och soppa.

Föranmälan: Senast 20 november, till: info@barnteaterakademin.se

I samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen.

2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta ska belyser vi ur olika synvinklar, tillsammans med frågor om barnsyn och barnkulturens status.

ÖPPNA VÄRLDAR, SLUTNA RUM

När: 2019-11-25 kl. 17:30 - 21:15
Var: Skogen Masthuggsterrassen 3 granne med Masthuggsteatern, Masthuggsterassen 3

Arrangör:

www.barnteaterakademin.se 

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.