Laddar Evenemang

Mötesplats NT – Tema språkutveckling

När: 2022-02-24 kl. 15:30 - 17:30
Var: Digitalt via länk,
Hitta hit
Illustration med barn som läser en bok om rymden

Årets första mötesplats NT den 24 februari blir en digital träff på Teams. Den här gången handlar träffen om att i förskola och i skolans tidigare skolår undervisa om naturvetenskap och teknik med utgångspunkt i barnlitteratur. Cecilia Axell och Anna Backman bidrar med presentation av aktuell forskning som grund för fortsatta diskussioner och reflektioner.

Cecilia Axell är lektor vid Linköpings Universitet (läs mer här). Cecilia bidrar i Skolverkets läslyftsmoduler som rör Natur, teknik och språkutveckling, med artiklar om barnlitteratur utifrån perspektiven teknik, didaktik och genus. Läs gärna någon av Cecilias läslyfts-artiklar: Del 2. Teknik i barnlitteraturen för förskola, Del 3. Teknik i barnlitteraturen för F-3, eller Cecilias bok Upptäck tekniken i barnlitteraturen.

Anna Backman är lektor vid Center för Skolutveckling i Göteborg stad och doktorand vid Göteborgs Universitet (läs mer här och i bloggen Förskolelektorn). Anna bidrar i Skolverkets läslyftsmoduler om Natur, teknik och språkutveckling, med artiklar om att som pedagog föra samtal om skönlitteratur och faktaböcker med fokus på ett naturvetenskapligt innehåll. Läs gärna någon av Annas läslyfts-artiklar: Del 4. Naturvetenskap i boksamtal för förskola eller Del 2. Boksamtal om kemiska och fysikaliska fenomen för F-3.

Anmälan

Du som arbetar inom Göteborgs stad anmäler dig via den röda anmälningsknappen. Externa deltagare mejlar anna.backman@educ.goteborg.se.

Välkommen!

Annette Mitiche, Ingela Bursjöö  och Anna Backman

Mötesplats NT – Tema språkutveckling

När: 2022-02-24 kl. 15:30 - 17:30
Var: Digitalt via länk,

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.