Våra bloggar

Förskolelektorn

Det här är en blogg om undervisning i förskola och tidiga skolår. Jag heter Anna Backman och är lektor på Center för Skolutveckling. Mitt specifika forskningsintresse handlar om vad undervisning om naturvetenskap och barnlitteratur med utgångspunkt i barns perspektiv kan innebära. Men bloggens innehåll är bredare än så och handlar om stort och smått, vad gäller olika slags lekfulla läranden inom förskola och skola.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.