Laddar Evenemang

Naturvetenskap i boksamtal

När: 2019-03-06 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen Ahuset AK2155 Kjell Härnkvistsalen källarplanet,
Hitta hit

Detta är en föreläsning som ger exempel på hur undervisning med bland annat kontrastering och undersökande boksamtal kan göra naturvetenskap i barnböcker synlig för barn.

I förskola förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Att använda barnböcker för lärande innefattar att beakta vad (vilket innehåll) barnen ska lära sig om, vilket påverkar hur (med vilka metoder) innehållet lyfts fram i boksamtal.

Anna Backman föreläser kring detta och tog 2018 licentiatexamen i forskarskolan FoRFa och är nu doktorand i forskarskolan CUL på Göteborgs Universitet. Från och med februari 2019 arbetar hon även som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborg.

Publikationer: Backman, A. (2018). Med ljus på boksamtal om skugga(Licentiatuppsats). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Backman, A. (2018). Naturvetenskap i boksamtal. Skolverket: Läs-, skriv- och språkutveckling.

Kostnad

Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar.

Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.

Anmälan

Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Naturvetenskap i boksamtal

När: 2019-03-06 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen Ahuset AK2155 Kjell Härnkvistsalen källarplanet,

Arrangör:

OMEP

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.