Laddar Evenemang

Lärarfortbildning om Globala målen: Genomförande och globalt partnerskap

När: 2020-04-27 kl. 13:00 - 16:30
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Sista anmälningsdag: 20 april
Hitta hit

Välkommen till en lärarfortbildning om samverkan och hållbar utveckling! Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i kreativa workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Eftermiddagen inleds med föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om mål 17 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips då alla medverkande får en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning.

Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och avslutas i och med dagens fortbildning om mål 17! Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin “Bästa partnerskap”.

Vid vårterminens tredje och sista tillfälle är temat mål 17 som handlar om hur vi genom samverkan ska uppnå alla målen och där mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet. Eller som det uttrycks i Agenda 2030: Genomförande och globalt partnerskap – Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Lärarfortbildning om Globala målen: Genomförande och globalt partnerskap

När: 2020-04-27 kl. 13:00 - 16:30
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Sista anmälningsdag: 20 april

Arrangör:

Världskulturmuseet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.