Laddar Evenemang

Litteratursamtal och litteratururval i undervisning, 5 (15) hp

När: 2018-08-15 kl. 08:00 - 17:00
Var: Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25
Hitta hit

Fortbildningskurs för yrkesverksamma svensklärare (Gy/7-9) som utgår ifrån aktuell litteraturdidaktisk forskning och studentens egna erfarenheter. Kursen löper under en termin för att kunna ge möjlighet att pröva olika modeller i den egna undervisningen. Vi arbetar med frågor som: Hur samtala kring berättelser & skönlitteratur? Vilka texter kan läraren/eleven välja bland? Vad kan man lära av berättelser och litteratur? Kursen ingår i ett kurspaket som under tre terminer tillsammans ger 15 hp.

För tillträde till kursen krävs att studenten har ämneslärarexamen samt godkänt resultat på minst 60 hp från svenska för blivande lärare alternativt minst 60 hp från svenska språket/litteraturvetenskap, eller motsvarande.

Högskolepoäng, max 225 hp

Litteratursamtal och litteratururval i undervisning, 5 (15) hp

När: 2018-08-15 kl. 08:00 - 17:00
Var: Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25

Arrangör:

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.