Laddar Evenemang

Lediga anställningar som doktorand vid Göteborgs universitet – ansök senast 3 april!

När: 2023-04-03 kl. 08:00 - 23:59
Var: Läroverksgatan 15,
Hitta hit
Studenter sitter vid runda bord på Pedagogen på foto taget uppifrån.

Foto: Natalie Greppi

Vill du forska och fördjupa dig inom pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik? Nu söker Institutionen för didaktik och pedagogisk profession doktorander inom matematik, naturvetenskap och teknik eller svenska. Läs mer och ansök!

Doktorand i pedagogiskt arbete – matematik

Doktorand i pedagogiskt arbete – naturvetenskap eller teknik

Doktorand i pedagogiskt arbete – svenska

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktningar – matematik

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktningar – naturvetenskap eller teknik

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktningar – svenska

 

Behörighetskrav

 

 • För utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete krävs att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbetet krävs ett av följande alternativ:

 1. Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
 2. Minst 90 högskolepoäng, med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet eller inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller motsvarande, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 • För utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet ämnesdidaktik med inriktningar är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnet Ämnesdidaktik med inriktningar krävs ett av följande alternativ:

 1. Lärarexamen, varav kurser motsvarande minst 60 högskolepoäng i relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
 2. Minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inom ett relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lediga anställningar som doktorand vid Göteborgs universitet – ansök senast 3 april!

När: 2023-04-03 kl. 08:00 - 23:59
Var: Läroverksgatan 15,

Arrangör:

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.