Laddar Evenemang

Läsa texter när gruppen spretar

När: 2022-10-06 kl. 15:30 - 16:30
Var: digital föreläsning,
Hitta hit
Läsa texter

Bild: Malin Eriksson

I en brokig klass kan det ibland kännas hopplöst att hitta rätt text. Hur väljer vi texter och hur kan vi arbeta och stötta för gemensamma textupplevelser?

Under hösten 2022 erbjuder Lärarakademin i samarbete med Center för skolutveckling en miniserie av föreläsningar på temat läsning, där stadens SLS-utvecklare delar med sig av kunskap och erfarenheter. Föreläsningarna riktar sig främst till pedagoger i årskurs 7-9.

SLS-utvecklarna Cecilia Lind och Petra Andersson är engagerade högstadielärare och ägnar också en del av sin arbetstid åt att arbeta som språk-, läs- och skrivutvecklare. Föreläsningarna är digitala och det kommer att finnas utrymme för diskussioner och frågor.

Anmälan

Ingen föranmälan krävs.

Delta i föreläsningen via Teamslänk

Du som har Teams-app installerad på din dator/mobil:

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut på webben

Klicka här och ange mötes-ID och lösenord nedan:

Mötes-ID: 321 261 785 089

Lösenord: nC8jru

Kontakt

Cecilia Lind

Petra Andersson

 

Läsa texter när gruppen spretar

När: 2022-10-06 kl. 15:30 - 16:30
Var: digital föreläsning,

Arrangör:

Lärarakademin, Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.