Laddar Evenemang

Lärledarutbildning

När: 2021-03-09 kl. 09:00 - 16:00
Var: Digital utbildning,
Sista anmälningsdag: 1 mars
Pris:

Inom Göteborg

4300kr

Övriga kommuner

8000kr

Hitta hit

Center för skolutveckling fortsätter satsningen på att stödja kollegialt lärande. Kursen består av åtta heldagsträffar.

Det kollegiala lärandet uppmärksammas såväl av forskning och av Skolverket som en viktig faktor för framgångsrik skolutveckling. De kollegiala, kunskapsfördjupande samtalen behöver fortgå trots att många möten idag sker digitalt. Denna utbildning syftar till att stötta lärledare i att leda möten oavsett om de sker via digitala verktyg eller inte.

Utbildningen ska stärka den del av kollegiala samtal som fokuserar på lärande och utveckling av undervisningen. Målgrupp är pedagoger inom alla skolformer som har eller förväntas få ett uppdrag att leda det kollegiala lärandet i sin verksamhet. Rektorer till deltagare kommer att göras delaktiga under utbildningens gång och bjudas in till det åttonde och sista tillfället.

Lärledarutbildningen anpassas efter deltagarnas behov.

Datum för vårterminens träffar

9/3 Digitalt

31/3 På Cfs eller digitalt

27/4 På Cfs eller digitalt

19/5 På Cfs eller digitalt

 

Datum för höstterminens träffar meddelas senare.

Debiteringen sker terminsvis och kommer därav att delas upp på två tillfällen.

Lärledarutbildning

När: 2021-03-09 kl. 09:00 - 16:00
Var: Digital utbildning,
Sista anmälningsdag: 1 mars

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.