Laddar Evenemang

Lärare ser på scenkonst (kurs)

När: 2018-09-03 kl. 08:00 - 2019-03-29 kl. 17:00
Var: Backa Teater, Lärdomsgatan 1c, Lindholmen
Hitta hit

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag. I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst tillsammans.

Göteborgs Stad har som budgetmål att alla elever i grundskolan ska erbjudas ett scenkonstbesök per läsår. Samtidigt vittnar många pedagoger om att de känner sig osäkra inför hur de ska ta sig an ett eftersamtal.

Backa Teater arrangerar nu tillsammans med Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad, två olika former av fortbildning till lärare i grundskola och på gymnasiet.

  • Kortkurs (16/8 och 30/10)
    Med hjälp av några enkla nycklar och en konkret samtalsmodell ges här en kort introduktion till möjligheterna med att se en föreställning tillsammans och att prata om den efteråt.
  • Fördjupningskurs
    Mellan september 2018 till mars 2019 anordnas en kvällskurs på sammanlagt 6 träffar där du förutom föreläsningar får möjlighet att tillsammans med de andra kursdeltagarna se scenkonst med medföljande analys. Kursträffarna sker en gång i månaden. Antal kurstillfällen: 6 Kursdag: onsdagar/torsdagar kl 18.30 september 2018 – mars 2019

Anmälan

Du skickar din anmälan till erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se eller går in på backateater.se -> För lärare -> Lärarkurser

Lärare ser på scenkonst (kurs)

När: 2018-09-03 kl. 08:00 - 2019-03-29 kl. 17:00
Var: Backa Teater, Lärdomsgatan 1c, Lindholmen

Arrangör:

Kulturförvaltningen Göteborgs Stad & Backa Teater

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.