Laddar Evenemang

Lärande hållbara måltider

När: 2019-11-05 kl. 14:00 - 16:00
Var: Aschebergsgatan 44, Aschebergsgatan 44
Sal/Rum: Ekocentrum
Sista anmälningsdag: 28 oktober
Hitta hit

Grundskoleförvaltningen i Göteborg har gett Miljöförvaltningen i uppdrag att ge förslag på en strategisk plan som stödjer skolornas utveckling av undervisningen inom området hållbar utveckling med särskilt fokus på miljöfrågorna. Mats Alfredson och Jonas Dahlin kommer berätta hur de jobbat inom Lärande hållbara måltider – en stödfunktion för förskolor och skolor i Göteborg. Vi kommer även få lyssna till Johanna Björklund som följeforskat verksamheten Därefter kommer vi att ha en workshop kring hur skolorna i staden och regionen bäst kan stödjas i arbete med lärande för hållbar utveckling.

Föreläsare

Mats Alfredsson och Jonas Dahlin, verksamhetsansvariga för Lärande hållbara måltider, som arbetar för att öka andelen miljömåltider och inspirera till hållbar utveckling i stort. Johanna Björklund är programansvarig för måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet. Hon har följeforskat verksamheten.

Workshop

Uppdraget Grundskoleförvaltningen i Göteborg har gett Miljöförvaltningen ska generera förslag på en strategisk plan som stödjer skolornas utveckling av undervisningen inom området hållbar utveckling med särskilt fokus på miljöfrågorna. Mats Alfredsson är en av de som leder arbetet och vi kommer tillsammans med honom att bidra med idéer till den strategiska planen.

För vem

Du som är lärare, pedagog, skolledare, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande för hållbar utveckling.

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling

 

Lärande hållbara måltider

När: 2019-11-05 kl. 14:00 - 16:00
Var: Aschebergsgatan 44, Aschebergsgatan 44
Sal/Rum: Ekocentrum
Sista anmälningsdag: 28 oktober

Arrangör:

Mistra Urban Futures

Arrangör:

Göteborgsregionen (GR)

Arrangör:

Universitet och högskolerådet/Den globala skolan

Arrangör:

Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.