Laddar Evenemang

Praktiknära forskning om flerspråkighet och interkulturalitet på Bergsjöskolan F-6

När: 06/04 kl. 08:30 - 13:00
Var: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 3 april
Hitta hit
Två elever sitter och jobbar tillsammans i klassrummet.

Foto: Lo Birgersson, Visuell Kommunikation

Välkommen på konferens!

Hur tar vi vara på språklig och kulturell mångfald och utvecklar undervisningen för flerspråkiga och nyanlända elever?

Den frågan har undersökts i forskningsprojektet Med translanguaging som förhållningssätt i undervisningen f-6 som har pågått under 2020-22 på Bergsjöskolan.

Forskning har visat att undervisning som tar sin utgångspunkt i flerspråkiga elevers erfarenhetsvärldar gynnar kunskapsutvecklingen. Bergsjöskolan i Göteborg har sedan flera år arbetat med att utveckla undervisning med translanguaging som förhållningssätt för att stärka elevernas lärande.

Under 2020-2022 har skolan tillsammans med forskare undersökt sitt arbete inom ramen för ett praktiknära forskningsprojekt (ULF). På konferensen kommer du få ta del av lärarnas och forskarnas lärdomar och erfarenheter av arbetet, exempelvis hur undervisning kan designas för att:

  • Gynna lärandet genom användningen av flera språk
  • Genom val av undervisningsstrategier och verktyg öka representation
  • Synliggöra och erkänna elevers erfarenheter samt stärka elevers identitet

Program för dagen

  • 8:30-9:00 Inledning och välkommen – genomgång av ULF-projektets bakgrund och genomförande
  • 9:00-9:45 Att utgå från vad eleverna kan: pedagogiskt transspråkande för skolframgång. Keynoteföreläsning av Päivi Juvonen, professor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet
  • 9:45-10:15 Fika (ingår)
  • 10:15-12:00 Parallella sessioner (lärare berättar om sina erfarenheter och det ges möjlighet till dialog)
  • 12:10-13:00 Ett praktiknära forskningsprojekt – resultat och fortsatt arbete framåt.

 

Anmälan

Anställda i Göteborgs Stad anmäler sig via den röda knappen Anmäl dig (du länkas vidare till utbildningsportalen som kräver inloggning via ditt stadenkonto)

Övriga deltagare anmäler sig via e-post till lisa.molin@educ.goteborg.se

Praktiknära forskning om flerspråkighet och interkulturalitet på Bergsjöskolan F-6

När: 06/04 kl. 08:30 - 13:00
Var: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 3 april

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.